Annons
X
Annons
X

Nu krävs en ny ekonomisk logik

Parallellt med valutakrisen befinner vi oss just nu i en global kris där den gängse ekonomiska modellen uppvisar allt allvarligare brister, skriver Anders Wijkman och Johan Rockström.

[object Object]
Lägg skatt på uttag av olika råvaror och sänk skatten på hållbar konsumtion och arbete, skriver Anders Wijkman och Johan Rockström. Foto: BERTIL ERICSON OCH HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | HÅLLBAR UTVECKLING

Vi behöver en ny typ av ekonomi, som bryter mönstret med en ständigt ökande energi- och materialomsättning.
Anders Wijkman och Johan Rockström

Den ekonomiska krisen i Europa diskuteras främst som en kris för euron och valutasamarbetet. Men parallellt med valutakrisen befinner vi oss i en global kris där den gängse ekonomiska modellen uppvisar allt allvarligare brister. Det krävs en helhetssyn för att lösa dessa allvarliga problem.

Bristerna i ekonomin gäller de finansiella marknaderna och den ökande skuldsättningen, kortsiktigheten och risken för nya bubblor samt oviljan att beakta långsiktiga risker, som till exempel investeringar i fossil energi. Det gäller en allt mera skev inkomstfördelning, där vanliga inkomsttagare tappar mark i de allra flesta länder. Arbetslösheten, inte minst bland unga människor, är ett annat stort problem och ett stort hot mot den sociala sammanhållningen. Ett minst lika allvarligt problem är vårt ohållbara sätt att utnyttja energi och naturresurser. Det leder till ett allt mera instabilt klimat, ett ökat och icke hållbart uttag från många viktiga ekosystem – alltifrån odlingsmarken och de tropiska skogarna till färskvatten och fisk – samt en befarad knapphet på billig energi och råvaror, som fosfor och sällsynta metaller.

Annons
X

Alla dessa problem hänger intimt samman och borde naturligtvis tacklas i ett sammanhang. Men i stället hanteras de politiskt – både globalt, på EU-nivå och nationellt – som rena sektorsfrågor. Stuprörsprincipen har fortsatt en förfärande dominans.

Låt oss ta skuldkrisen som utgångspunkt. Skuldfällan har enkelt uttryckt tre möjliga lösningar:
snabb ekonomisk tillväxt, omfattande skuldavskrivningar eller inflation. Den nuvarande svältkuren för länder som Grekland, Spanien och Portugal kan bara förvärra krisen. Fler och fler bedömare förespråkar nu en kombination av tillväxt i ekonomierna och nedskrivning av skulderna som enda möjligheten för de mest skuldtyngda länderna.

Vi håller med om slutsatsen, dock med en viktig reservation. Tillväxten i ekonomin får inte vara av konventionellt slag. Vi behöver en ny typ av ekonomi, som bryter mönstret med en ständigt ökande energi- och materialomsättning. Skälen är främst tre.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  1.
  För det första de stigande priserna på energi och råvaror. Värden i ekonomin skapas primärt genom att vi använder olika resurser från naturen. Vi har levt länge och gott på riklig tillgång av fossil energi. Problemet nu är att den billiga oljans tid är förbi. De lättåtkomliga reserverna är på upphällningen. Att exploatera fyndigheter på stora djup i haven, i tjärsand eller skiffer eller i polartrakterna ger sämre utbyte. Därtill är klimat- och miljökonsekvenserna allvarliga.

  Även för många viktiga råvaror stiger priserna. Avkastningen inom jordbruket har planat ut och vi har redan utnyttjat de mest rikhaltiga malmerna. Dyrare energi driver på prisutvecklingen, liksom den snabba tillväxten i länder som Kina och Indien. De högre priserna på energi och råvaror påverkar tillväxten, genom att utrymmet för annan konsumtion minskar. Tillväxten blir lägre. Skuldsaneringen blir svårare.

  2. För det andra är välfärden i fara genom ett allt instabilare klimat och sviktande ekosystem. I en nyutkommen bok, ”Bankrupting Nature”, ger vi rader av exempel på detta. Genom att radikalt effektivisera resursanvändningen kan vi reducera både klimatutsläppen och överuttagen från många viktiga ekosystem.

  3. För det tredje måste vi skapa nya jobb. En ekonomi där resurserna används långt effektivare leder tveklöst till att jobben ökar. Huvudinriktningen bör vara en ”cyklisk ekonomi”. Produkter och material ska konstrueras för längre livslängd och vara enkla att återvinna, återanvända och rekonditionera. Detta minskar behovet av nyproduktion. Samtidigt ökar efterfrågan på underhåll och reparation, vilket ger förutsättningar för en lokal serviceekonomi och många nya jobb.

  Det märkliga är att energi- och materialomsättningen i våra samhällen – och dess konsekvenser – över huvud taget inte diskuteras i samband med den ekonomiska krisen. Som om krisen bara gällde pengar!

  Dagens kris borde utnyttjas för att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen, i stället för att bara skapa balans i finanserna. Naturens skafferi är inte oändligt stort och tiden är kort att åstadkomma en övergång till ett hållbart ekonomiskt system. Vad som krävs är en annan ekonomisk logik, där sociala och miljömässiga målsättningar ges starkt ökad prioritet.

  En utveckling mot ökad resurseffektivitet förutsätter att affärsmodellerna ses över. Fokus måste vara att erbjuda hög kvalitet i kombination med längre livslängd, till exempel genom leasing av olika produkter – och tjäna pengar på vad som redan är producerat – i stället för att ständigt ta fram nya produkter. En bonuseffekt är att jobben blir flera i den serviceapparat som byggs upp.

  Utvecklingen kan hjälpas på traven genom en skattereform. Lägg skatt på uttag av olika råvaror och sänk skatten på hållbar konsumtion och arbete. Ge samtidigt forskningen resurser för hållbar produktdesign och nya affärsmodeller. Genom ett sådant grepp kan den ekonomiska krisen användas för att utveckla en mera hållbar ekonomi, i ordets verkliga bemärkelse.

  ANDERS WIJKMAN

  ordförande för Romklubben och ordförande för Återvinningsindustrierna

  JOHAN ROCKSTRÖM

  professor och chef för Stockholm Resilience Center

  Annons
  Annons
  X

  Lägg skatt på uttag av olika råvaror och sänk skatten på hållbar konsumtion och arbete, skriver Anders Wijkman och Johan Rockström.

  Foto: BERTIL ERICSON OCH HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X