X
Annons
X

Nu kan rättsläget kring hatbrott bli tydligare

Hovrätten skärper straffet för en man som misshandlade två kvinnor i slöja, med hänvisning till att det handlade om ett hatbrott. Domen har potential att bli mycket viktig för framtida rättstillämpning, skriver David Brax, forskare vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

I april i år kom en utförlig men märklig dom i Malmö tingsrätt. En man hade attackerat två beslöjade kvinnor utanför Universitetssjukhusets akutmottagning i Malmö. Mannen, med bakgrund inom tryckfrihetssällskapet, vägrade först att prata med den polis av muslimskt ursprung som kom till platsen, och uttryckte sig under förhör kränkande mot muslimer. I medierna rapporterades det hela som ett tveklöst hatbrott, men Malmö tingsrätt kom till en annan uppfattning.

Tingsrätten hade dock en ovanligt utförlig utläggning om huruvida det rörde sig om ett hatbrott, det vill säga om brottet skulle falla inom straffskärpningsregeln (BrB 29 kap 2§ 7p) som säger att straffet ska skärpas (straffvärdet höjs) om brottet utförts med ”motiv att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet”.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X