Annons

”Nu kan korna stå instängda hela året”

Mejeriernas betessläppsjippon är i full gång. Visst är korna glada att de får komma ut – men de kan tas in samma kväll igen, skriver artikelförfattaren.
Mejeriernas betessläppsjippon är i full gång. Visst är korna glada att de får komma ut – men de kan tas in samma kväll igen, skriver artikelförfattaren. Foto: Johan Nilsson/TT

Kor på bete är snart ett minne blott, när Jordbruksverket låter ekonomi gå före djurvälfärd. Kravet på bete blir kvar, men bara på pappret. Det skriver Camilla Björkbom, Djurens rätt.

Under strecket
Publicerad

Camilla Björkbom

Foto: Kim Evert Oolofsson Bild 1 av 1

DEBATT | KOR PÅ BETE

Jordbruksverket är den statliga myndighet som har ansvar för djurskyddet. Men de har också i uppdrag att se till att djurindustrierna går med vinst. Det här är oförenliga mål, och det är nästan alltid ekonomin som drar det längsta strået.

I rapporten ”Djurskydd 2015-2016 – Hur Sverige utvecklar och stärker djurskyddet” presenterade nyligen Jordbruksverket sin bild av djurskyddsläget i Sverige och utvecklingen det senaste året. De skriver att kravet på att kor ska få komma ut på bete av mjölkindustrin anses vara ett hinder för ”långsiktig lönsamhet och expansion”. Samtidigt skriver de att betet är viktigt för djurens hälsa och naturliga beteende. En konflikt mellan djurskydd och lönsamhet alltså.

Det var mjölkbranschen som vann. Från och med den 15 maj finns inte längre rekommendationer om hur mycket betesmark som ska finnas per ko, så hagarnas storlek kan komma att krympa. Dessutom finns inte längre något krav på att korna ska komma ut under en sammanhängande period. Nu är det fritt fram att släppa ut dem spridda dagar under sommarhalvåret, bara det totala antalet ”dygn” (ett dygns utevistelse är detsamma som 6 timmar, enligt Jordbruksverket) uppgår till 60, 90 eller 120 beroende på var i landet djuren finns. Det krävs ingen planering eller journalföring av vilka kor som får komma ut vilka dagar. Det är med andra ord fullständigt omöjligt att kontrollera att lagen följs.

Annons
Annons

Camilla Björkbom

Foto: Kim Evert Oolofsson Bild 1 av 1

Anledningen till dessa ”förenklingar” av beteskravet är helt ekonomiska: att det ska vara enklare att etablera riktigt stora gårdar med många hundra kor, att korna ska stå inne och äta kraftfoder som ger mer mjölk i tanken, och att bespara bönderna arbetet med att föra betesjournal.

Med tanke på hur starka påtryckningarna har varit från bönder som vill slippa ha korna på bete är det sannolikt gott om gårdar som kommer ta chansen att strunta i eller kraftigt minska på betet. De kan utan ekonomiska förluster släppa ut det fåtal kor som för tillfället inte mjölkas, så att hagarna lever upp till reklambilden. Men de har ingen anledning att släppa ut några mjölkande kor. De kan utan risk för att bli avslöjade stå inför en djurskyddskontrollant och hävda att alla djur redan har fått sina utedagar, eller att de kommer få dem. De bara råkar vara inne just idag.

Det här är inget misstag från Jordbruksverkets sida. På det här sättet kan bilden av djurskyddet hjälpligt upprätthållas, samtidigt som de sköter sitt uppdrag som främjare av djurindustrin. Att beteskravet finns kvar – åtminstone på pappret– hjälper till att sprida bilden av ”de svenska mervärdena”, som ska få konsumenter att betala extra för mjölken. Win-win, för branschen. Vad det innebär för djuren är mindre viktigt. De bedriver ju ingen lobbyverksamhet.

Mejeriernas betessläppsjippon är i nu full gång. Visst är korna glada att de får komma ut – men inte lika glada när de samma kväll tas in igen, för att stå bakom stängda dörrar en stor del av sommaren. För att inte tala om resten av året.

Vid regeringsförklaringen förra hösten uttryckte statsminister Stefan Löfven en ambition om stärkt djurskydd och sa bland annat att "Djurhållningen ska ge djur möjlighet att utföra sitt naturliga beteende, beteendestörningar ska förbyggas” och att ”Tillsynen över djurskyddet behöver förstärkas". Nu undrar jag, hur ämnar statsministern att göra detta när djurens intresse hela tiden sätts i andra rummet?

Camilla Björkbom

förbundsordförande för Djurens Rätt

Camilla Björkbom
Camilla Björkbom Foto: Kim Evert Oolofsson
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons