Annons

Nu jämställs vår egen grundlag med EU-rätten

Med grundlagsförslaget stärks vår egen rättsordning och vår främsta grundlag får en starkare ställning med ökade möjligheter att frågor om fri- och rättigheter avgörs i Sverige – istället för i EU:s rättsliga forum. Detta är ett genombrott. Det skriver Henrik von Sydow, riksdagsledamot (M).

Under strecket
Publicerad

Europaparlamentariker Eva Britt Svensson (V) med flera skriver på Brännpunkt (24/11) att ”makten flyttar till Bryssel” med förslaget till ny regeringsform. Debattörerna missar därmed det allra mest centrala i grundlagsreformerna. Med grundlagsförslaget stärks vår egen rättsordning och vår främsta grundlag får en starkare ställning med ökade möjligheter att frågor om fri- och rättigheter avgörs i Sverige – istället för i EU:s rättsliga forum.

Detta är ett genombrott: Den enskilde ska inte behöva åka till Europadomstolen i Strasbourg eller EU-domstolen i Luxemburg utan ska kunna räkna med ett praktiskt och effektivt skydd för sina rättigheter redan i Halmstad, Jönköping eller Stockholm.

Annons
Annons
Annons