X
Annons
X

Nu hotas Skuruparken på nytt

Sju kilometer från Stockholms innerstad ligger Skuruparken med unika natur- och kulturvärden. Parken ligger vid Skurusundet och är en viktig länk i Nacka–Värmdö-kilen. Det innebär att den också är en länk till Nationalstadsparkens ekmiljöer. Den är ett omistligt närnaturområde för de 11 000 människor som bor runt parken.

Den kan även bli ett attraktivt utflyktsmål för hela Stockholmsregionen. Vistelse i naturen minskar stress och psykisk ohälsa, visar forskningen. Naturen är ovanligt vacker och parken har mycket höga naturvärden, något som bekräftats av Skogsstyrelsen. Skuruparken är från början en engelsk landskapspark, som tyvärr fått förfalla under årens lopp. Den har ritats av Fredrik Magnus Piper, samme man som anlade Hagaparken. En klenod av riksintresse.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X