Annons
X
Annons
X

Nu höjer vi lärarlönerna i Stockholm

Visserligen är en lärares genomsnittslön högre i Stockholm än i övriga landet, men nu tar vi ansvaret att med det nya avtalet i handen genomföra fler förbättringar. Det skriver alliansens gruppledare i Stockholms stadshus som bland annat vill se en satsning på karriärtjänster och ökad lönespridning.

BRÄNNPUNKT | LÄRARAVTALET

I dagens skola finns det alldeles för få verktyg för rektorer som vill belöna de skickligaste lärarna.
Sten Nordin, Lotta Edholm, Per Ankersjö, Ewa Samuelsson

Under flera årtionden har lärarna halkat efter lönemässigt. Det nya avtalet mellan lärarfacken och Sveriges kommuner och landsting med ett lönelyft på 4,2 procent, och en avtalslängd som möjliggör ett långsiktigt arbete med skolans utveckling, lägger grunden för fortsatt kvalitetsutveckling i skolan och att vi kan rekrytera alla lärare skolan så väl behöver.

Alliansen i Stockholms stad kommer att aktivt hedra detta avtal och kommer att bli en mycket aktiv part för att tillsammans med lärarna genomföra avtalet och förbättringarna av skolan. Läraryrket är ett i högsta grad akademiskt yrke som kräver lång utbildning. Visserligen är en lärares genomsnittslön högre i Stockholm än i övriga landet, men nu tar vi ansvaret att med detta avtal i handen genomföra fler förbättringar.

Annons
X

Forskning har visat att läraren är avgörande för elevernas resultat. Kvaliteten på skolan kan helt enkelt inte bli bättre än kvaliteten hos dess lärare. Därför är det oerhört viktigt att ha en plan för att ytterligare höja skickligheten hos våra lärare.

Stockholm växer kraftigt. Antalet förskolebarn har ökat under många år och många barn når nu skolåldern. Det ställer stora krav på staden, både att bygga ut förskola och skola, men också på att kunna rekrytera tillräckligt med skicklig personal. Redan nu ser vi en brist på förskollärare, och mycket snart kommer det även att saknas ämneslärare i framför allt matematik och naturvetenskap.

För att kunna rekrytera de lärare vi behöver är vi beroende av att lärarutbildningarna attraherar rätt personer. Men läraryrket existerar inte i ett vakuum. Att utbildningarna kan locka till sig dagens ungdomar beror i hög grad på hur läraryrket uppfattas. Naturligtvis är lönesättningen en del av detta.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringen satsar nu stort på att möjliggöra för kommunerna att inrätta karriärtjänster. Stockholms stad välkomnar detta varmt! Satsningen innebär att staten finansierar merkostnaden för de lektorat och förstelärartjänster som inrättas, med lönelyft kring 5000 kr per månad för förstelärare och 10 000 kronor per månad för lektorer. Tanken bakom reformen är att öka möjligheten för särskilt skickliga lärare att göra karriär utan att lämna yrket och därmed förbättra undervisningen i våra skolor. Stockholms stad kommer redan från i sommar, när denna reform träder i kraft börja rekrytera till de nya tjänsterna. Det kan handla om så mycket som 400 lärartjänster i våra skolor som omvandlas till förstelärare och lektorat.

  Staden visar dock att vi redan nu skapar utrymme för det nya lönelyftet på 4,2 procent, som ju skall betalas retroaktivt från 1 april 2012, genom att utöka skolornas budget med 100 miljoner kronor. Detta möjliggörs av stadens starka finanser och tillväxt av skatteunderlaget.

  De extra resurserna kommer att fördelas ut till de olika skolformerna: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. De fristående skolorna får också del av denna satsning i enlighet med våra principer om lika villkor. Vår intention är att rektorer och förskolechefer nu aktivt använder pengarna till ökad lönespridning bland lärarna. De lärare som är särskilt skickliga i undervisningssituationen skall ha en större andel.

  Löneskillnaderna bland lärarna minskar över tid. Det går inte att försvara när man förstår vikten av bra lärare och tror att lön är en viktig drivkraft för framtidens lärare. Vi tror på idén att skickliga lärare och pedagoger ska ha högre lön. I dagens skola finns det alldeles för få verktyg för rektorer som vill belöna de skickligaste lärarna.

  Som ansvariga i Sveriges största kommun vill vi nu uppmuntra våra kollegor i andra kommuner att göra som vi. Det är av avgörande betydelse för Sverige att vi höjer läraryrkets attraktionskraft så att fler av våra mest begåvade ungdomar väljer lärarbanan.

  STEN NORDIN (M)

  kommunstyrelsens ordf, gruppledare

  LOTTA EDHOLM (FP)

  skolborgarråd, gruppledare

  PER ANKERSJÖ (C)

  stadsmiljöborgarråd, gruppledare

  EWA SAMUELSSON (KD)

  bitr. socialborgarråd, gruppledare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X