Annons

Thomas Steinfeld:Nu har väl kärnfamiljen ändå spelat ut sin roll?

Foto: Ill: Emma-Sofia Olsson

Under coronakrisen blev det uppenbart att den lilla familjen inte längre duger som stöttepelare för hela samhället. I serien om samtidens myter och blinda fläckar skriver kulturvetaren Thomas Steinfeld om den envisa föreställningen om kärnfamiljen som den idealiska samlevnadsformen.

Under strecket
Publicerad

I mitten av mars stängdes skolorna, förskolorna och daghemmen i Tyskland. Risken för en vidare spridning av covid-19 ansågs vara för hög för att fortsätta med undervisning och barnpassning. Ungarna skickades hem. Men eftersom ofta både far och mor arbetade, var hemmen mestadels tomma, i alla fall dagtid. Vad som följde var en osalig blandning av kompromisser: skiftande arbetstider, hemarbete, undervisning via dator, stress och överbelastning för alla inblandade, framför allt för kvinnorna. Läget förvärrades genom att mor- och farföräldrarna inte fick hjälpa till, eftersom smittan ju var ännu farligare för dem.

I de flesta tyska delstater levde familjerna under sådana förhållanden fram till sommarlovets början, även om villkoren så småningom lättades. Nu har skolorna börjat igen, med en viss osäkerhet vad som gäller de närmaste månaderna, men ändå. Uppenbart är dock att kompromisserna inte förmådde rädda en i grunden icke hållbar situation. Politikerna förutsatte att samhällets minsta sociala enhet, kärnfamiljen, fortfarande var en fungerande institution. Men det visade sig, på ett mer eller mindre tydligt sätt, att den lilla familjen inte längre dög som stöttepelare för hela samhället.

Annons
Annons
Annons