Annons

Nu fördjupar vi samarbetet

Våra två länder har en lång gemensam historia. Vi delar värdegrund och har gjort liknande säkerhetspolitiska vägval. Därför vill vi nu fördjupa försvarssamarbetet, skriver försvarsministrarna i Sverige och Finland, Karin Enström och Carl Haglund.

Under strecket
Publicerad

I såväl Afghanistan och Kosovo som i den nordiska stridsgruppen har svenska och finska förband samarbetat, skriver Karin Enström och Carl Haglund.

Foto: FOTO: SERGEANT JOHAN LUNDAHL/COMBAT CAMERA/FÖRSVARSMAKTEN OCH TT

I såväl Afghanistan och Kosovo som i den nordiska stridsgruppen har svenska och finska förband samarbetat, skriver Karin Enström och Carl Haglund.

Foto: FOTO: SERGEANT JOHAN LUNDAHL/COMBAT CAMERA/FÖRSVARSMAKTEN OCH TT
I såväl Afghanistan och Kosovo som i den nordiska stridsgruppen har svenska och finska förband samarbetat, skriver Karin Enström och Carl Haglund.
I såväl Afghanistan och Kosovo som i den nordiska stridsgruppen har svenska och finska förband samarbetat, skriver Karin Enström och Carl Haglund. Foto: FOTO: SERGEANT JOHAN LUNDAHL/COMBAT CAMERA/FÖRSVARSMAKTEN OCH TT

BRÄNNPUNKT | FÖRSVARET

Vi har åstadkommit mycket, men vi kan göra mer.
Karin Enström och Carl Haglund

I söndags inledde statsminister Fredrik Reinfeldt och president Sauli Niinistö Folk och Försvars årliga konferens i Sälen. De bekräftade att Sverige och Finland sedan länge har ett välfungerande försvarssamarbete och att det nu bör fördjupas. Vi samarbetar nära i såväl frågor som rör regional säkerhet inklusive sjöövervakning och övningsverksamhet som i frågor som rör ett bredare samarbete inom internationell krishantering och fredsfrämjande.

Vi har ett omfattande övnings- och utbildningsutbyte. Flygstridskrafter från Finland och Sverige övar kontinuerligt över gränserna i norr. Till sjöss genomför vi gemensamma övningar som nu senast i marinövningen Swenex i november som vi besökte tillsammans. Övningsverksamheten är kvalificerad och stärker våra länders försvarsförmåga.

Annons
Annons

Vårt samarbete handlar också om att tillsammans driva frågor och främja våra intressen inom EU och i förhållande till Nato. I såväl Afghanistan och Kosovo som i den nordiska stridsgruppen har svenska och finländska förband samarbetat. Finland har sedan 2008 anmält förband till NRF (Nato Response Force). Sveriges beslut under hösten 2013 att bidra till NRF öppnar ytterligare möjligheter till samarbete. I februari övar svenska och finländska flygförband tillsammans luftrumsövervakning över Island för första gången.

Vi har åstadkommit mycket, men vi kan göra mer. Därför inleder vi försvarsministrar nu ett fördjupat samarbete.

Vi vill fördjupa samarbetet inom utvecklingen av våra försvarsmakter, förenkla utbytet mellan våra försvarsmakter, och i vissa fall samordna användandet av våra militära resurser. Exempelvis finns fördjupade samarbetsmöjligheter på det marina området där vi genom bland annat gemensamma övningar kan dra stor nytta av varandra. Ett annat exempel är att vi genom att utveckla vårt samarbete kring att bygga gemensamma förbandsbidrag – utifrån befintliga delkomponenter i respektive försvarsmakter – kan bidra med mer substantiella bidrag till internationella krishanteringsinsatser.

Samarbetet är långsiktigt och vi fastställer under våren en arbetsplan för hur vårt framtida samarbete kan utvecklas. Detta kommer att öka våra möjligheter att bidra till internationell krishantering, men det kommer också att bidra till att ytterligare stärka säkerheten och den militära förmågan i respektive land.

Annons
Annons

Den nationella beslutanderätten över militära förmågor består och vårt fördjupade samarbete innebär inte att vi ingår försvarsförpliktelser. Det innebär att vi är redo att öppna nya samarbetsområden för att förbättra förutsättningarna för våra försvarsmakter att utveckla, vidmakthålla och använda militära förmågor.

Internationellt samarbete är i dag naturligt och nödvändigt. Våra två länder har en lång gemensam historia. Vi delar geografi och de utmaningar som finns i vårt närområde. Vi delar värdegrund och har gjort liknande säkerhetspolitiska vägval. Vi har goda erfarenheter av bilateralt och multilateralt samarbete och bidrar båda aktivt till FN, EU och Nato. Ett fördjupat samarbete på försvarsområdet är ett naturligt steg som gynnar båda länder.

KARIN ENSTRÖM

försvarsminister i Sverige

CARL HAGLUND

försvarsminister i Finland

Debattartiklar om försvaret:

Bör vi gå med i Nato?svd.seBehöver Sverige öka sin försvarsbudget?svd.seBör vi gå med i Nato?svd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons