Annons

Nu blir det enklare att bygga

I dag fattar regeringen som första regering på årtionden beslut om förslag som innebär en förenkling av planprocessen i stort. Det är jag stolt över att vara en del av, skriver bostadsminister Stefan Attefall (KD).

Under strecket
Publicerad

Just nu pågår den mest omfattande reformagendan av svensk bostadspolitik på årtionden. Nyligen har regeringen presenterat enklare regler för att bygga student- och ungdomsbostäder, underlättande av andrahandsuthyrning och fler åtgärder som inte ska behöva bygglov. I dag tar regeringen nästa stora steg: förslag till åtgärder för en effektivare planprocess.

Vägen från idé till byggstart är för lång i Sverige. När jag tillträdde som bostadsminister slog jag tidigt fast en långsiktig strategi: förutsägbarheten, tydligheten, transparensen och enkelheten måste avsevärt öka om vi ska underlätta byggandet av bostäder. I dag har regel lagts på regel, och ”välviljans tyranni” har bildat en komplicerad väv av hinder för en effektivare planprocess.

Annons
Annons
Annons