Annons
X
Annons
X

Nu behövs en jobbpeng för arbetssökande

När Arbetsförmedlingen nu ses över måste den reformeras i grunden. En jobbpeng för alla arbetssökande är en bärande del i Centerpartiets nya jobbskaparlinje som vi kommer anta på stämman i Karlstad, skriver partiledare Annie Lööf (C).

BRÄNNPUNKT | ARBETSFÖRMEDLINGEN

Precis som vi i Sverige kan välja skola eller dagis kan man i Australien välja den arbetsförmedlare som man tror har störst chans att hjälpa dig till jobb.
Annie Lööf

På onsdagen blev det klart att regeringen i årets budget tillsatt en utredning som ska se över Arbetsförmedlingens funktionssätt, såsom Centerpartiet länge och envist förordat.

Detta bör nu leda till ett fundamentalt omtag för Arbetsförmedlingen som trots upprepade reformförsök inte levererar. Det är inte bara det senaste årets problem med undermåliga jobbcoacher, Arbetsförmedlingen har sedan länge en mycket låg effektivitet och lågt förtroende bland både arbetssökande och företag. Tiden för att lappa och laga är passerad.

Annons
X

Den nya utredningen bör titta på en av de mest framgångsrika modeller för att förnya arbetsförmedlingen, rätten att själv välja arbetsförmedlare med en jobbpeng. Idén utvecklades i Australien där den bidragit till en halvering av arbetslösheten och en av de högsta sysselsättningsgraderna i OECD.

Precis som vi i Sverige kan välja skola eller dagis kan man i Australien välja den arbetsförmedlare som man tror har störst chans att hjälpa dig till jobb. Det kan vara ett privat företag, en ideell organisation eller en fackförening (som IF Metalls nystartade arbetsförmedling). Jobbpengen ger den arbetssökande makten att själv bestämma vilken förmedling som passar bäst. För att fokus för arbetsförmedlaren helt ska ligga på resultat, betalas huvuddelen av jobbpengen ut först när den arbetssökande varaktigt är i jobb. De sämsta aktörerna rensas bort med ett rankingsystem. Australien har med tiden inspirerat efterföljare i allt från tyska delstater till ett kommunalt program i Nacka.

Arbetsförmedlingen har idag en omöjlig sits idag när man både är upphandlande myndighet, kontrollant och konkurrent av förmedlingstjänster. I stället borde arbetsförmedlingen som i den australiensiska modellen koncentrera sig på att göra en bra bedömning av hur stor jobbpeng du ska få, större ju svårare man har att få jobb. Skickliga arbetsförmedlare får samtidigt chansen att utveckla sina metoder och specialisera sig; på ungas första jobb, på industriarbetare i Norrlands inland, på vissa typer av rehabilitering, Öresundsregionen och så vidare.

Det är en grundläggande skillnad jämfört med dagens upphandling av oseriösa privata coachningsföretag, där arbetsförmedlingen styrt uppdraget och coacherna fått betalt per deltagare, inte efter resultat. Det är just sådant vi måste bort från.

Utredningen kommer inte lida brist på aktuell forskning om jobbpengen; bara det senaste året har OECD kommit med en omfattande genomgång och två ledande experter, David Grubb och Dann Finn, har gästat Sverige med sina forskningsresultat.

Jobbpengen är en bärande del i Centerpartiets nya jobbskaparlinje som vi kommer anta stämman i Karlstad, som tillsammans med sänkta skatt på anställning och fler lärlingsvägar ska ge många fler riktiga jobb. Senast nästa mandatperiod måste vi klara att ta steget till en ännu mer jobbvänlig politik i Sverige. Då måste Arbetsförmedlingen ha reformerats i grunden.

ANNIE LÖÖF (C)

partiledare

Debattartiklar om Arbetsförmedlingen:

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X