Nu är Kina tillbaka som världsmakt

Kinesisk återblick Impulserna till Jan Myrdals Kinaintresse kom tidigt. Redan i föräldrarnas bok­hylla hittade han böcker som lärde honom att det i Kina fanns en ­annan, större och rikare tradition än den europeiska.

Under strecket
Publicerad
Jan Myrdal tas emot i ett övernattningsläger under en resa från Pamir 1976. Reseskildringar som ”Rapport från en kinesisk by” (1963) gjorde Myrdal till tongivande i den svenska debatten om Kina.

Jan Myrdal tas emot i ett övernattningsläger under en resa från Pamir 1976. Reseskildringar som ”Rapport från en kinesisk by” (1963) gjorde Myrdal till tongivande i den svenska debatten om Kina.

Foto: GUN KESSLE
Annons

Det skamliga Tordesillasfördraget av 7 juni 1494 delade i Guds – eller rättare sagt Borgiapåvens Alexander VI – namn världen mellan två dåtida europeiska stormakter. Allt väster om meridianen 370 mil väster om Kap Verdeöarna skulle tillfalla Kastilien; Amerika alltså. Allt öster därom skulle tillfalla Portugal; Indien och Kina.

Fördraget erkändes inte av de då uppåtsträvande europeiska rovstaterna England, Frankrike och Nederländerna men med denna formella uppdelning inleddes den största folkmords­serien i historien, vida överträffande mongolstormen i lönsam grymhet. Fördraget upphävdes slutgiltigt av Indiens självständighet 1947 och Kinas befrielse 1949 när den stora maktbalansen ändrades. Men fortfarande spökar också i Sverige en föreställning om ett givet europeiskt/vitt/nordligt kulturellt och politiskt tolkningsföreträde över världen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons