Annons

Nu är det dags för vårstädning på Försvarshögskolan

Publicerad

När Marie Hafström levererade sitt förslag till rationalisering av Försvarsmaktens stödfunktioner var rekommendationen att avveckla Försvarshögskolan (FHS). Det var 2009. När Jan Segerberg våren 2011 kom med utredning nr 2 var en tänkbar slutsats att lägga ned verksamheten. Han helgarderade dock med alternativet att istället göra en gedigen satsning eller flytta in skolan på ett annat lärosäte.

En delvis annan fråga är hur svenska officerare ska utbildas. Enligt rektorn Romulo Enmark ligger Sverige ”i spetsen när det gäller akademisering av officersyrket”. Det stämmer så till vida att Sverige har valt att gå en egen väg ifråga om akademiseringen, men det är tyvärr inte detsamma som att ge mest valuta för pengarna (En kår på rätt kurs?, ESO 2010:1).

Annons
Annons
Annons
Annons