Annons
X
Annons
X

”Nu är det dags att svara upp”

ORDFÖRANDESKAPET I dag är första dagen på ett spännande halvår. Att hantera finanskrisen och att samla världen mot klimatförändringarna är två huvudprioriteringar ­under det svenska ordförandeskapet. Vi måste också vara förberedda på att hantera det oförutsebara. Sverige står redo att anta utmaningen, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt.

Inför invigningen av det svenska ordförandeskapet var det i går full fart.
Inför invigningen av det svenska ordförandeskapet var det i går full fart. Foto: SCANPIX ARKIV

I dag tar Sverige över ordförandeskapet i den Europeiska unionen. Det är en stor och ansvarsfull uppgift. Under hösten ska vi agera i hela EU:s intresse, driva utvecklingen framåt och samla ­Europasamarbetet till gemensamma beslut. Min ambition är att genomföra ett ordförandeskap med fokus på de frågor som Europas medborgare verkligen bryr sig om.

Sverige blir EU:s ordförande i en tid av allvarlig ekonomisk kris. Vi har att hantera fallande tillväxt och handel, ökande konkurser och arbetslöshet. Utöver detta ska Sverige föra EU:s talan när världen samlas för att möta de globala klimatutmaningarna vid klimattoppmötet i Köpenhamn i december.

Det kommande halvåret blir också en tid av förändring och förnyelse av EU:s institutioner. Europas medborgare har valt ett nytt Europaparlament. En ny kommission väntas tillträda under vårt ordförandeskap. Dessutom väntar vi på besked i den irländska folkomröstningen om Lissabonfördraget och ett slutförande av ratifikationsprocessen i några länder.

Annons
X

Allt sedan dess första effekter blev kännbara har den ekonomiska krisen haft en tydlig plats på EU:s dagordning. Med gemensamma krafter ska EU-länderna under hösten fortsätta att finna vägar ut ur krisen och åtgärda dess orsaker.

Det innebär att vi som ordförande måste driva på så att EU genomför återhämtningsplanen för att stabilisera ekonomin, bland annat genom att ge fortsatt stöd och garantier till banker och andra finansiella företag för att få kreditflödena att fungera igen. Vi ska också leda arbetet med att utarbeta nya skärpta regleringar för finansmarknaden.

Allt detta är nödvändigt och viktigt. Men när miljontals människor i Europa drabbas av arbetslöshet måste EU också agera för att dämpa krisens effekter på arbetsmarknaden. Det är bara genom varaktigt hög sysselsättning och uthålliga offentliga finanser som vi kan säkra vår europeiska välfärd. Därför behöver vi en aktiv arbetsmarknadspolitik, för bättre omställning och rörlighet inom hela EU:s arbetsmarknad, och vi behöver finna vägar ut ur dagens växande budgetunderskott och höga skuldnivåer.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Klimatfrågan är vår generations kanske viktigaste fråga. Det har sagts på olika håll att man inte kan vänta sig att länder som befinner sig mitt i en djup ekonomisk kris ska ha råd att göra klimatinsatser. I själva verket har vi inte råd att låta bli. Faktum är att varje år av dröjsmål försenar viktiga investeringar och ökar kostnaderna för framtida åtgärder.

  Det är enkelt att enas om att utsläppen måste minska men det är en helt annan sak att verkligen agera. Därför är det en mycket stor och viktig uppgift för det svenska ordförandeskapet att hålla samman EU och att få resten av världen med i ett ­internationellt klimatavtal i ­Köpenhamn i december i år.

  Att hantera finanskrisen och att samla världen mot klimatförändringarna är stora utmaningar som berör människor i alla EU:s medlemsländer. Det är också det svenska ordförandeskapets två huvudprioriteringar. Men vi måste också hantera andra frågor under hösten. Under hösten är det Sveriges uppgift att utveckla och förstärka EU:s samarbete för att bland annat skapa en bättre fungerande asyl- och migrationspolitik som präglas av rättssäkerhet och öppenhet och för att bemöta den internationella brottsligheten inom ramen för det så kallade Stockholmsprogrammet.

  En annan målsättning är att anta en särskild EU-strategi för Östersjön. Östersjön förser oss med mat och naturtillgångar, arbetstillfällen och grund för forskning, men står också inför akuta och allvarliga miljöproblem och har tappat fart när det gäller tillväxt och utveckling. Vi hoppas att Östersjöstrategin kan bidra till ett renare hav och en mer ekonomiskt dynamisk region.

  Den fortsatta utvidgningsprocessen är av strategisk betydelse för vår välfärd och för att säkerställa fred och framsteg i ett enat Europa. Därför är det viktigt att EU står fast vid sina åtaganden. Takten i EU-närmandet avgörs av de enskilda ländernas reformframsteg.

  EU:s röst i världen blir allt ­starkare, men vi måste också bli bättre på att använda den. Det svenska ordförandeskapet ­kommer att arbeta för att stärka EU:s roll som global aktör med en tydlig agenda för fred, ­utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

  I dag är första dagen på ett spännande halvår. Nu är det dags att svara upp mot alla de frågor som Europa – och världen – står inför. Vi måste också vara förberedda på att hantera det oförutsebara. Sverige står redo att anta utmaningen.

  FREDRIK REINFELDT

  Statsminister (M)

  Annons
  Annons
  X

  Inför invigningen av det svenska ordförandeskapet var det i går full fart.

  Foto: SCANPIX ARKIV Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X