Annons
X
Annons
X

Nu anmäler vi alkoholreklamen

MARKNADSFÖRING Genom att sända från ett annat land struntar tv-kanalerna i förbudet mot alkoholreklam. Men även näringsidkarna själva är ansvariga och vi anmäler därför i dag en rad företag till Konsumentombudsmannen. Det skriver Anna Carlstedt, IOGT-NTO.

Rockbandet Sator gör reklam för öl tillsammans med Spendrups i en film som sänts bland annat i TV3, TV6 och Kanal 5 under hösten och vintern.


Rockbandet Sator gör reklam för öl tillsammans med Spendrups i en film som sänts bland annat i TV3, TV6 och Kanal 5 under hösten och vintern.
 Foto: FOTO: APANS PLANET PEACOCK

Alkoholreklam i tv är förbjudet i Sverige. Trots det kan alla som har fler kanaler än SVT och TV4 se svenskproducerad alkoholreklam, riktad till svenskar i svenska program, varje dag. Enligt en internationell jämförelse som Göteborgs universitet gjorde i höstas är Sverige det land av tolv undersökta som visar mest alkoholreklam under de tider då barn tittar mycket på tv. Hur kan det komma sig? Har vi tv-kanaler, alkohol- och reklamproducenter som bryter mot lagen? Det är dags att ta reda på det.

Sedan 2003 är det under vissa restriktioner tillåtet med tryckt alkoholreklam i Sverige. All alkoholreklam i Sverige måste iaktta särskild måttfullhet och får inte rikta sig till ungdomar under 25 år.

Alkoholreklam i tv och radio är fortfarande förbjudet, men tv-kanalerna har dragit sina egna slutsatser. Samma år, 2003, började de tv-kanaler som sänder från England sända reklam för vin, öl och sprit. Genom att sända från ett annat land struntar kanalerna inte bara i förbudet mot tv-reklam, de behöver inte ens leva upp till de regler som gäller för tryckt alkoholreklam.

Annons
X

Skälen till alkoholreklamförbudet är många och goda. 2009 publicerades en sammanställning av de studier som gjorts kring hur alkoholreklam påverkar unga. Bakom den står EU-kommissionens egen forskargrupp för alkoholfrågor, där bland andra alkoholindustrin är representerad. Rapporten visar att ju mer alkoholreklam ung domar exponeras för, desto hö gre är deras alkoholkonsumtion och desto tidigare börjar de att dricka alkohol.

Alkoholreklamen sänker alltså debutåldern och får unga att dricka mer alkohol. Det är allvarligt eftersom konsumtionen i unga år får stora konsekvenser för folkhälsan – inte bara omedelbart med ökad risk för våld och alkoholförgiftning, utan även på sikt. För varje år som debutåldern skjuts upp innan 20 års ålder minskar risken för framtida beroende med 14 procent.

Svenska folket är medvetna om problemet och regleringarna har ett starkt folkligt stöd. Sju av tio svenskar tycker att förbudet mot alkoholreklam i tv och radio är bra. (IQ/Novus 2009)

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Att ett antal bolag kan kringgå svensk lagstiftning och göra den verkningslös är djupt problematiskt. Hittills har man inom reklambranschen utgått ifrån att det är lagligt, men vid en närmare granskning och delvis på grund av förändringar i svensk lag och i EU-rätten är det långt ifrån självklart.

  Enligt vår uppfattning bryter tv-kanalerna mot alkohollagen och kan åläggas särskild avgift enligt radio- och tv-lagen. De kan även föreläggas vite, förbud mot viss marknadsföring och marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen. Det är dock inte bara tv-kanalerna som är ansvariga för reklamen. Enligt marknadsföringslagen kan var och en som bidragit till marknadsföringen åläggas både vite, marknadsstörningsavgift och förbud.

  Det innebär att ingripande mot de annonsörer, reklambyråer, produktionsbolag, mediebyråer och musiker som riktar eller medverkar till att rikta alkoholreklam mot svenska konsumenter kan ske direkt med stöd av alkohollagen och marknadsföringslagen.

  Att reklamfilmer är riktade till svenska konsumenter framgår bland annat av att de har svenskt tal, svensk musik, textas på svenska eller sänds i anslutning till program direkt riktade till svensk publik.

  Dessutom har den nya radio- och tv-lagen öppnat ännu en möjlighet att ingripa mot programbolagen. Den nya lagstiftningen gör det möjligt för Konsumentombudsmannen i Sverige och/eller granskningsnämnden för radio och tv att kontakta motsvarande myndighet i de länder varifrån reklamen sänds och be dem stoppa sändning som bryter mot svensk lag.

  Vi vill särskilt få prövat om sponsring och produktplacering av alkoholhaltiga drycker riktat mot en svensk publik är godtagbart.

  Alkoholreklam är en växande bransch. Från år 2000 till 2008 ökade investeringarna i alkoholreklam i svenska medier från 8 miljoner kronor till drygt 369 miljoner kronor. Det är inte vad vi behöver i dag. Alkoholkonsumtionen har redan ökat rejält sedan inträdet i EU och skadorna är snabbt på väg åt samma håll. Antalet döda i skrumplever har exploderat sedan 90-talet. Samma gäller för antalet som vårdas för alkoholförgiftning.

  De enda som vinner på alkoholreklamen är de som tjänar pengar på försäljning av alkohol och produktion och sändning av reklam. Kostnaderna för samhället är sannolikt höga. Opinionen är emot, vi har en lag som förbjuder det – ändå kan vi se alkoholreklam i svensk tv varje dag. Det är dags att ändra på det.

  I dag skickar vi en anmälan till granskningsnämnden för radio och tv och Konsumentombudsmannen med uppmaningen att väcka talan om marknadsstörningsavgift, förbud och vite mot 32 näringsidkare, bland dem tv-kanaler, annonsörer och reklambyråer. Dessutom ber vi granskningsnämnden och KO att snarast vända sig till sin motsvarighet i andra EU-länder med syfte att få dem att stoppa den olagliga alkoholreklamen riktad till svenskar.

  ANNA CARLSTEDT

  förbundsordförande IOGT-NTO

  Annons
  Annons
  X

  Rockbandet Sator gör reklam för öl tillsammans med Spendrups i en film som sänts bland annat i TV3, TV6 och Kanal 5 under hösten och vintern.


  Foto: FOTO: APANS PLANET PEACOCK Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X