Nortel når ej kostnadsmål

Den kanadensiska Ericssonkonkurrenten Nortel meddelade på tisdagen att bolaget inte kommer att nå sitt mål för rörelsekostnadernas utveckling. Det innebär att rörelsekostnaderna inte understiger 40 procent av totalintäkterna. Även målet för bruttomarginalen kommer inte att nås. Bolaget kommer därför att avisera nya kostnadsbesparingar i mitten av augusti.

Under strecket
Reuters, TT
Publicerad
Annons

Samtidigt sade Nortel att det väntar sig att intäkterna under 2004 växer snabbare än marknaden.

Nortel ser för närvarande över sina räkenskaper och kommer att redovisa reviderade resultat från perioden 2001-2003.

Annons
Annons
Annons