Norska nyheter sprids inte hit

Publicerad
Annons

I en norsk text är vart fjärde ord alldeles detsamma som i svenskan. Bortser man från små skillnader i stavning, ändelser och enstaka ljud är mer än 95 ord av 100 identiska. Efter ett par timmars tillvänjning har vi inga svårigheter att förstå norska – danskan kan kräva ett par veckor. Lingvistiskt är alltså norska och svenska nästan samma språk, om än inte politiskt och socialt.

Det som händer med norskan borde därför också kunna hända i svenskan. Norska språkvetare är just nu upptagna av två nyheter. Sje- och tje-ljudet sammanfaller i yngre norrmäns tal. Och konstruktionen Kari sin sykkel (Karis cykel) eller Per sin ryggsekk (Pers ryggsäck), som hittills bara förekommit i vissa dialekter, breder snabbt ut sig. Kommer nyheterna till svenskan?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons