Norsk vindkraft säkrar el till SCA

Svenska SCA ska tillsammans med norska Statkraft bygga ett tusental nya vindkraftverk. De ska placeras i norrländska skogen på SCA:s ägor. Samtidigt tecknar de två företagen ett långsiktigt kraftavtal på 500 Gigawatt i tio år och ska dessutom samarbeta om vattenkraft.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sammanlagt handlar det om ett svenskt-norskt industrisamarbete där bara vindkraftsdelen innebär investeringar på 16 miljarder svenska kronor. Sju områden har valts ut där vindförhållandena är goda och som ligger nära existerande kraftledningar. Ett gemensamt bolag ska bildas där Statkraft äger 60 procent och SCA 40 procent. Statkraft står för investeringarna, medan SCA bidrar med marken.

En rad konsekvensutredningar ska genomföras, men om alla vindkraftverken byggs så betyder det att den svenska kapaciteten på vindkraft kommer att tredubblas. Efter utbyggnaden kommer vindkraften att stå för 2–3 procent av den svenska energiförsörjningen, mot 0,7 procent idag. Hittills har det byggts 800 vindkraftverk i Sverige.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons