Annons
Op ed

Norsk välfärdslyx är inget att stå efter

Publicerad

Många europeiska länder har tvingats anpassa sin politik efter förändrade förutsättningar. En hård men viktig lärdom är att överdrivet generösa ersättningssystem bör undvikas, eftersom de kan fånga människor i en beroendeställning och på lång sikt underminera ansvarsnormer. I Danmark lyftes perspektivet nyligen av landets socialdemokratiska finansminister Bjarne Corydon.

Norge har varit något av ett undantag. Oljepengarna har medfört en mycket hög levnadsstandard, och möjligheten att vara frikostig med offentliga utgifter. Därför har norrmännen motsatt sig reformer som stärker drivkrafterna till arbete. Kontrasten är stor mot arbetslinjens Sverige. Här har politiken varit fokuserad på sänkt skatt på arbete och mindre generösa ersättningar.

Annons
Annons
Annons