Norrmän är bäst på skandinaviska språk

Under strecket
Publicerad
Annons

När Jugoslavien föll samman försvann serbokroatiskan och blev två språk, serbiska och kroatiska. Konstigt? Nej, inte konstigare än att danska, norska och svenska är olika språk. Det finns egentligen inga språkliga skäl att inte se dem som dialekter; språkgränserna är politiska. Det betyder inte att de tre skandinaviska språken sinsemellan är helt begripliga. Vid ett seminarium i Oslo förra veckan presenterade Lundaforskarna Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin de första preliminära resultaten från en stor undersökning av nordiska gymnasisters läs- och hörförståelse av grannspråken.
Alla begriper något, men i mycket skiftande grad. Norrmännen förstår svenska och danska bra. I Bergen är de lite bättre på danska, i Oslo på svenska. Svenskarna förstår norska nästan lika bra som norrmännen svenska, men inte riktigt. Danskarna kommer en bit efter svenskarna i förståelse av norska.
Men mellan svenskar och danskar blir det besvärligt. Tidigare har det ansetts att en dansk har lättare att förstå svenska än en
svensk danska. Men i den nya undersökningen klarar Malmögymnasisterna danskan bättre än köpenhamnarna svenskan. Absolut svårast är det för Stockholmsgymnasister att förstå danska. Här kan man tala om utebliven förståelse.

Annons

Naturligtvis kan resultaten till viss del förklaras av rent språkliga förhållanden. Norskan ligger verkligen mittemellan svenska och danska. Ljudstrukturen är mycket lik svenskans, och ordförrådet är till allra största delen gemensamt med danskan.
I danskan finns uttalsregler som komplicerar begripligheten.
KÆre betyder kära, och
kage kaka. Det är lätt att se när man läser danska. Att danskt k framför främre vokaler som e, ö och ä har ett skriftenligt uttal och inte blir tje-ljud är inte heller något begriplighetsproblem. Men de senaste femtio åren har en kort konsonant som står mellan två vokaler ofta blivit stum i danskan. Därtill kommer det som kallas e-assimilation: e i obetonad ändelse får samma uttal som vokalen i den betonade stavelsen.
KÆre och
kage kommer alltså båda att
uttalas ungefär
kää.
Men dessa uttalsförändringar borde väl vara lika vanskliga för norrmän som för svenskar? Här kräver undersökningsresultaten andra förklaringar än rent lingvistiska. I Norge uppmärksammar man både danska och svenska förhållanden mycket mer än svenskar och danskar tänker på sina grannfolk. Norrmännen är alltså vanare att höra danska. Dessutom har dialekterna stort spelrum i Norge. Norrmän är därför sedan barnsben förtrogna med att möta ett talat språk som inte riktigt är deras modersmål och finna det naturligt att försöka förstå det.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons