X
Annons
X

Norrland låg utanför den svenske kungens välde

"På 1200- och 1300-talet utsträcktes det rikssvenska väldet norrut från Uppland ända till Tornedalen. Men vem eller vilka regerade i Norrland dessförinnan? Jag menar inte samernas land utan kustbygderna, där det sedan länge levt svenskspråkiga bönder och fiskare. Hade de egna kungariken, hövdingadömen eller bonderepubliker?"

Läs mer om Harrisons historia
undefined
Foto: IBL

Det enkla svaret är att vi inte vet, eftersom inga skriftliga källor från Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten har bevarats, i vilka det uttryckligen nämns hur landskapen styrdes innan de integrerades i riket Sverige. Vad Jämtland och Härjedalen beträffar är det lättare: de utgjorde självstyrande bonderepubliker innan de under 1100-talets andra hälft erkände den norska kronans överhöghet.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X