X
Annons
X

Norrland låg utanför den svenske kungens välde

"På 1200- och 1300-talet utsträcktes det rikssvenska väldet norrut från Uppland ända till Tornedalen. Men vem eller vilka regerade i Norrland dessförinnan? Jag menar inte samernas land utan kustbygderna, där det sedan länge levt svenskspråkiga bönder och fiskare. Hade de egna kungariken, hövdingadömen eller bonderepubliker?"

undefined
Foto: IBL

Det enkla svaret är att vi inte vet, eftersom inga skriftliga källor från Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten har bevarats, i vilka det uttryckligen nämns hur landskapen styrdes innan de integrerades i riket Sverige. Vad Jämtland och Härjedalen beträffar är det lättare: de utgjorde självstyrande bonderepubliker innan de under 1100-talets andra hälft erkände den norska kronans överhöghet.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X