Norrland låg utanför den svenske kungens välde

”På 1200- och 1300-talet utsträcktes det rikssvenska väldet norrut från Uppland ända till Tornedalen. Men vem eller vilka regerade i Norrland dessförinnan? Jag menar inte samernas land utan kustbygderna, där det sedan länge levt svenskspråkiga bönder och fiskare. Hade de egna kungariken, hövdingadömen eller bonderepubliker?”

Under strecket
Publicerad
IBL
Foto: IBL
Annons

Det enkla svaret är att vi inte vet, eftersom inga skriftliga källor från Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten har bevarats, i vilka det uttryckligen nämns hur landskapen styrdes innan de integrerades i riket Sverige. Vad Jämtland och Härjedalen beträffar är det lättare: de utgjorde självstyrande bonderepubliker innan de under 1100-talets andra hälft erkände den norska kronans överhöghet.

Vi kan alltså inte uttala oss om specifika norrländska småkungar och hövdingar, men vi har flera ledtrådar som tyder på att svenskbygderna norr om Ödmården var självstyrande ända till decennierna kring 1300, uppenbarligen dominerade av storbönderna själva. Att Norrland länge låg utanför det rikssvenska systemet framgår bland annat av att hälsingarna inte utvecklade juridiska enheter i form av härad (som i Götaland) och hundare (som i Svealand), sannolikt eftersom de inte behövde hörsamma den typ av bestämmelser och rätta sig efter den makt som folk tvingades acceptera längre söderut.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons