Norrbottensteatern räddad från konkurs

Under strecket
Publicerad
Annons

– Jag är otroligt lättad över att vi slipper undan konkurs, säger teaterchefen Elisabeth G Söderström på Norrbottensteatern. Men villkoren för att bedriva teaterverksamhet är fortsatt gravt underfinansierade.
Norrbottensteatern kommer att få tillbaka det stöd på en miljon kronor som landstinget tog bort för ett år sedan - därmed ökar automatiskt också bidragen från kommunen och Statens kulturråd. Teatern har under året sagt upp sex personer men har inte fått omställningsbidrag (ersättning för kostnader som uppsägningen medfört) och har därmed fått ett underskott på över en miljon kronor. Läget blev plötsligt akut.

Nu har dock landstinget beslutat höja bidragen till den tidigare nivån och Lennart Törnlund, ordföranden för stiftelsen Norrbottensteatern, hoppas att teatern kan återuppta normal verksamhet med turnéer länet runt.
Någon återanställning av personal kommer dock inte att äga rum. Och något omsättningsbidrag får teatern inte - vilket teaterchefen tycker är anmärkningsvärt. Landstinget bidrar
visserligen med en miljon för verksamheten år 2003 men har inte lovat någon fortsättning - och bidraget är villkorat, man kräver att teatern anställer en länsregissör för amatörteatern, en av de tjänster man dragit in.
Elisabeth G Söderström menar att då Norrbottensteatern inte fått någon uppräkning av anslagen sedan 1992 har man redan sparat 10 miljoner åt landstinget. Hon menar att det är mycket svårt att bedriva verksamhet med den anslagsnivå man har.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons