X
Annons
X

Norra Djurgårdsstaden bör byggas i trä

Trä borde vara ett självklart val i Norra Djurgårdsstaden som gör anspråk på att bli ett föredöme för hållbart och klimatsmart stadsbyggande. Det skulle också ge Stockholm en chans att våga ta sig an de möjligheter som den nya arkitekturen erbjuder. Det skriver arkitekten Gert Wingårdh med flera.

Stockholm är loket i Sveriges ekonomi och Sverige kommer att bli alltmer beroende av Stockholm som magnet i en alltmer globaliserad värld där det är de kreativa urbana miljöerna som skapar tillväxt. De stora städerna konkurrerar med varandra om att skapa miljöer som attraherar företag och människor. Medlemmarna i den nya kreativa klassen söker sig till städer där den vet att perspektiven kan brytas mot varandra och nya spännande möten kan ske. Berlins utveckling är ett tecken i tiden: efter återföreningen blev staden tummelplats för de kreativa och nu söker sig företagen dit på jakt efter de nya idéerna och möjligheterna.

Under senare år har ekonomisk forskning och teoribildning lagt alltmer fokus på storstädernas roll som tillväxtmotorer i vad som fått samlingsnamnet ny ekonomisk geografi. De mest framgångsrika städerna lyckas kombinera storlek med en väl fungerande infrastruktur, ett brett utbud av varor, tjänster och upplevelser, tilltalande miljöer, hög kvalitet på offentlig service och ett samhällsklimat som präglas av öppenhet och acceptans.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X