Krönika

Normkritik är vår tids löntagarfonder

Under strecket
Publicerad
Annons

Bara normkritik kan stoppa skolmobbningen, enligt några ungdomspolitiker
på Brännpunkt 7/1. De menar, liksom Skolverket, att mobbning beror på att någon avviker från gruppnormen. Lösningen blir därför att kritisera och upplösa normerna.

Vi som blev mobbade i skolan vet att det är fel. Vi slapp inte hånfulla och elaka ”skämt” när läraren ägnade sig åt normkritik, utan när han/hon förmedlade normen att under mina lektioner uppför sig alla värdigt.

Annons
Annons
Annons