Annons
X
Annons
X

Normalvikt för barn

5 år
c:a 20 kilo
10 år
c:a 32-33 kilo
15 år
c:a 55-58 kilo

För barn gäller andra gränser än för vuxna eftersom barnets kropp har andra proportioner.
Skolsköterskan kan hjälpa till att bedöma om barnet har övervikt eller lider av fetma.
Vill man räkna ut det själv kan man använda sig av BMI, Body Mass Index: Dividera kroppsvikten i kilo med längden i meter gånger längden i meter.
Barnets BMI justeras sedan med hänsyn till ålder och längd.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X