Normala livskriser förvrids till sjukdom

Att sjukförklara normala krisreaktioner är en av orsakerna till de höga sjukskrivningstalen i psykiatriska diagnoser. Det skriver Carina Hellström, överläkare och specialist i psykiatri.

Under strecket
Publicerad
Annons

Som kliniskt verksam psykiater, nu med i första hand konsultativa uppdrag och med en lång klinisk erfarenhet, har jag ett brett perspektiv på den psykiatriska vården. Jag har länge sett de systemfel som oftast är orsak till psykiatrins negativa dagspressrubriker.

Diagnosmetoderna inom psykiatrin skulle, om de användes inom den somatiska sjukvården, säkert kallas för en vårdskandal. Ingen får en cancerdiagnos innan man hittat cancerceller, alltså orsaken till symtombilden. Inom psykiatrin är det istället symtom som man använder i diagnostiken. Kunskaper om orsakerna är i stort sett halvdana eller obefintliga.

Annons
Annons
Annons