Annons
X
Annons
X

Norge visar varför samvete inte ska styra

Erfarenheter från andra europeiska länder visar tydligt att så kallade samvetsklausuler skapar problem och öppnar för försämringar inom abortvård. Det skriver Kristina Ljungros, RFSU, och Johannes Rindahl, ordförande Sex och Politik, Norge.

Debatten om samvetsfrihet

BRÄNNPUNKT | SAMVETSKLAUSUL

Den som söker abortvård ska inte riskera att möta personal som visar att de inte sympatiserar med hennes val.
Kristina Ljungros och Johannes Rindahl

Just nu går debatten het om Kronobergs läns landsting ska införa samvetsklausuler för att vårdpersonal ska kunna neka till att arbeta med abortvård. Frågan kan vid en första anblick tyckas harmlös. Varför ska inte en enskild barnmorska kunna få anställning trots att denna inte vill arbeta med abortvård?

Samvetsklausuler finns i ett antal europeiska länder och varför inte titta på hur det fungerar i praktiken. I Italien vägrar över 80 procent av alla gynekologer att arbeta med abortvård, vilket innebär att det i stora delar av Italien är omöjligt att kunna avbryta en oönskad graviditet, trots att kvinnor enligt lagen har rätt till en abort. I Spanien finns regioner med apotek som vägrar sälja preventivmedel med hänvisning till personalens samvetsbetänkligheter. Att skydda sig mot oönskade graviditeter blir plötsligt inte möjligt om man inte har möjlighet att resa långa sträckor, något som framförallt drabbar unga med svag ekonomi i ett land i ekonomisk kris.

Annons
X

Vi behöver dock inte åka så långt som till Italien och Spanien utan vi kan titta på Norge där personal har rätt att neka till att delta i abortvård. Detta skrevs in när den norska abortlagen antogs, för att gå abortmotståndare till mötes. Sverige valde medvetet en annan väg när vi fick vår lagstiftning 1974 och det är vi mycket tacksamma för.

Det finns i dag sjukhus i Norge som kämpar med schemaläggning av personal för att kunna erbjuda abortvård där många reserverat sig. Norge var nyligen på väg att införa ytterligare inskränkningar och därmed minska tillgängligheten till abort. Den nya regeringen föreslog plötsligt att även husläkare skulle kunna reservera sig. Även frågor om preventivmedel och assisterad befruktning var uppe till förslag, där husläkare skulle ges bland annat rätt att neka insättande av spiral. Den norska regeringen tvingades dock backa efter stora folkliga protester och drog sedan tillbaka dessa förslag.

Vi ser från andra länder att inskränkningarna kommer en efter en med minskat tillgänglighet till följd. Något som till en början kan tyckas harmlöst slutar i andra former av inskränkningar som alla har ett och samma syfte - att försvåra möjligheten till aborter, samt att skuld- och skambelägga de som vill avbryta en oönskad graviditet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den som söker abortvård ska inte riskera att möta personal som visar att de inte sympatiserar med hennes val utan måste hämta en kollega för att bistå med vård. Vad händer om en person kommer till en barnmorska för att få hjälp med preventivmedel men sedan visar sig vara oönskat gravid och vill ställa frågor om abortvård? Ska den tjänstgörande barnmorskan hämta en kollega och därmed signalera till patienten att hennes frågor och val inte är önskvärda? Eller om patienten vill ha en spiral insatt men det vill inte barnmorskan av religiösa skäl?

  Införandet av samvetsklausuler i vården är inget annat än abortmotstånd i nya kläder. Vi ser just nu ett alltmer välorganiserat abortmotstånd runt om i Europa. Det finns inga tecken som tyder på att abortmotståndet ökar i Norden, men däremot att det har blivit betydligt mer subtilt och strategiskt. Beroende på land och kontext anpassas inskränkningarna till vad som bedöms möjligt. I Norden ser vi sällan krav på ett totalt abortförbud, istället hörs nu krav på samvetsfrihet för vårdpersonal.

  Lär av erfarenheterna från andra europeiska länder och inför inte samvetsklausuler, det öppnar dörren för ytterligare försämringar inom abortvård, vilket också är dess syfte.  Det är en rättighet att få tillgång till den lagstiftade vården och inte mötas av personal som inte vill bistå dig med denna. Det är däremot inte en rättighet att bli gynekolog eller barnmorska, yrken som också kräver att du hanterar aborter.

  KRISTINA LJUNGROS

  förbundsordförande RFSU

  JOHANNES RINDAHL

  ordförande Sex och Politik, Norge

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X