X
Annons
X

Norge en förebild för bättre sexbrottslag

Den senaste tidens många friande våldtäktsdomar tycks upphäva den självklara principen att alla ska få bestämma själva om de vill ha sexuellt umgänge med andra personer eller inte. Det är ett gravt misslyckande för det svenska rättsväsendet. Det är därför dags att komplettera sexualbrottskapitlet med ett oaktsamhetsbrott, så att även den gärningsman som borde ha insett att brottsoffret protesterade kan bli fälld för brott. Det skriver Benny Lindholm och Hanna Håkanson, Liberala studenter.

Den friande domen från Lunds tingsrätt är ett bra exempel på hur höga rättstillämpningens trösklar har blivit i sexualbrottsmålen. I målet bedömde tingsrätten att det objektivt sett var fråga om våldtäkt eftersom den misstänkte gärningsmannen med våld och tvång hade tvingat till sig sex. Men eftersom han, på grund av tidigare erfarenheter av dominanssex, hade inbillat sig att brottsoffret ville bli våldförd på friades han dock från åtalet.

Rättsväsendets grundläggande syfte är att skydda individer från våld och andra kränkningar av den personliga sfären. Fysisk styrka ska inte sätta dagordningen mellan individer i samhället. På samma sätt är det grundläggande syftet med sexualbrottslagstiftningen att värna varje individs rätt till integritet och sexuellt självbestämmande. Den friande våldtäktsdomen från Lunds tingsrätt går dock stick i stäv med dessa grundläggande ambitioner eftersom gärningsmannens världsbild gjordes till utgångspunkt för bedömningen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X