Kristoffer Leandoer:Norén visade mig vad det innebär att satsa allt

Lars Norén (1944–2021).
Lars Norén (1944–2021). Foto: Dan Hansson

Nya kvinnor, nya skådespelare, nya städer, nya klädmärken, nya projekt. För Lars Norén var tankarna på döden granne med ständigt nya förälskelser, konstaterar Kristoffer Leandoer, som var hans förläggare när ”En dramatikers dagbok” tog form. 

Under strecket
Publicerad
Annons

Det måste vara den mest väl förberedda döden detta millennium. Det är svårt att tänka sig någon författare vars verk under loppet av sex decennier lika envist kretsat kring den gräns som skiljer levande och döda, ibland precis hitom den, ibland precis bortom den och någon gång förnekande att det alls rör sig om en gräns.

I det hinsides har nog bara Swedenborg och den sene Strindberg rört sig med samma förtrogenhet som Lars Norén. Man kan slå upp vilken sida som helst i vilken bok som helst, de döda rör sig i samma solsken som vi och ”vägrar låta sig besegras” av det. Redan på de första sidorna av ”En dramatikers dagbok” från 2008 slås tonen an: dödsbud, begravning. Lars Norén bar sin diktvärld överallt, titeln hade lika gärna kunnat vara ”En poets dagbok”.

Annons
Annons
Annons