Annons

Tore Frängsmyr:Nordström satte fart på idéhistorien

Det var en durkdriven historisk analytiker som 1933 blev landets första professor i idé- och lärdomshistoria. Men han var minst lika begåvad på att organisera. Johan Nordström skapade ett livaktigt samfund och en årsbok som lever ännu efter 75 år.

Under strecket
Publicerad

För 75 år sedan utnämndes Johan Nordström till landets förste professor i ämnet idé- och lärdomshistoria. Bakgrunden till denna händelse innehåller spännande inblickar i det akademiska livet, ur både biografisk och ideologisk synvinkel.

Nyheten om den nya professuren avslöjades vid den stora Gustaf Adolfs-festen i november 1932, då 300-årsminnet av hjälte­konungens död firades. Vi måste påminna oss vilka nationella stämningar som rådde i landet på denna tid. Gustav II Adolf hade fortfarande starkt grepp om sinnena. Samma år, 1932, utkom Nils Ahnlunds biografi ”Gustaf Adolf den store”, och Ahnlund kan lugnt betecknas som den ledande historikern under denna tid. Samma år instiftades också i Uppsala Gustaf Adolfs-Akademien, med uppgift att understödja forskning om svenskt folkliv, dialekter etcetera. Det var därför också självklart att universitetet ville fira 300-årsminnet, särskilt som Gustav II Adolf med rätta ansågs som universitetets store gynnare.

Annons
Annons
Annons