Nordiska rådet i ny kostym

Snart sker förändringarna av Nordiska rådets kultursamarbeten. När flera av de nuvarande kulturkommittéerna läggs ned efter årsskiftet startar istället ett nytt tvärkulturellt konst- och kulturprogram med kansliet Kulturkontakt Nord i Helsingfors.

Under strecket
Publicerad
Annons

Förra året beslutade de nordiska ministrarna om att lägga ned flera av Nordiska Rådets kulturkommittéer. Nomus (Nordisk Musikkommitté), Nordbok (Nordisk litteratur och bibliotekskommitté), Nifca (Nordiskt institut för samtidskonst) och Nordscen (Nordiskt center för scenkonst) är några av de kommittéer som skulle vara upplösta till januari 2007.
Nyligen tog så kulturministrarna i Nordiska ministerrådet beslut om strukturen för det nya konst- och kulturprogrammet som istället träder i kraft efter nyår. Syftet med det nya programmet är att stimulera nordiska konstnärer till nya samarbetsformer som går tvärs över de traditionella ämnesgränserna. Förhoppningen är att hela det nordiska kultursamarbetet på så vis ska vitaliseras och lättare kunna hävda sig internationellt. Under det första året har man skjutit till 20 miljoner danska kronor.

När beslutet om nedläggningen togs förra året höjdes många röster. En hel del var skeptiska till att det enda konkreta exempel som nämndes om vad det nya kulturprogrammet
skulle jobba med var dataspel. Man oroade sig därtill för att det inte skulle finnas ett fast kansli för konstnärsfrågorna.
I slutet av förra veckan samlades representanter från ledningen för de olika kommittéerna på Sveaborg utanför Helsingfors, där den nya institutionen ska ligga, för att få information om reformen.
Svenske Bo Rydberg, generalsekreterare i Nomus, som var på plats i Helsingfors är ännu inte övertygad. Även om han tycker att en del av Nomus kritik har hörsammats.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons