Hela denna artikel är en annons

Därför är nordiska bolag bra på hållbarhet

Nordeas fondförvaltare analyserar bolag runt om i världen. En av många slutsatser är att nordiska bolag ligger långt framme när det gäller hållbarhetsfrågor. Generellt sett är de nordiska bolagen transparenta och arbetar kontinuerligt för att integrera hållbarhetsfrågor i verksamheten och affärsstrategin.

Marie Karlsson, fondförvaltare på Nordea.

Foto: NordeaBild 1 av 1

Marie Karlsson, fondförvaltare på Nordea.

Foto: NordeaBild 1 av 1
Marie Karlsson, fondförvaltare på Nordea.
Marie Karlsson, fondförvaltare på Nordea. Foto: Nordea

Marie Karlsson, fondförvaltare på Nordea, nämner läkemedelsföretaget Novo Nordisk som ett bra exempel. Bolaget tillverkar produkter för behandling av diabetes, en sjukdom som drabbar nio procent av världens vuxna befolkning.

– Novo Nordisk har ett starkt fokus på tredelat resultat, vilket innebär att de strävar efter att göra affärer på ett ekonomiskt lönsamt, socialt ansvarstagande och miljömässigt försvarligt sätt. De har en global position på den växande diabetesmarknaden och tillsammans med deras uttalade tredelade ambition har de haft en årlig avkastning på över 20 procent.

Niklas Kristoffersson, också han fondförvaltare på Nordea, inflikar att bolag med bra hållbarhetsfilosofi ofta är en säkrare investering.

– Bolag med en robust ”Corporate Governance”, bra rutiner och starka processer har generellt sett en lägre risk i sin affär. Därmed har de även bra förutsättningar för att skapa värde på ett uthålligt sätt.

Ett av Nordeas större innehav i sina Nordenfonder just nu är Autoliv.

– De är ledande på den globala marknaden för säkerhetsutrustning till bilar, och har därmed en attraktiv position med tanke på den globala bilindustrins ökade säkerhetstänkande, säger Niklas Kristoffersson.

”Samhällsklimat som bygger på dialog”

Autolivs vision är att 2020 spara 150 000 tusen liv årligen – och de arbetar aktivt för att styra sina risker och möjligheter vad gäller hållbar drift.

– Bland annat införde Autoliv nyligen en global standard som värnar om de anställdas hälsa och säkerhet. Standarden har haft en positiv effekt på produktkvaliteten, vilket gett konkurrensfördelar. Vi har noterat att de tar marknadsandelar från en redan stark position.

Så varför ligger då nordiska bolag så långt fram när de kommer till hållbarhet?

Katarina Hammar, ESG-analytiker på Nordea, har inget entydigt svar.

– En anledning är nog att vi har en historia av öppenhet mellan till exempel medier, myndigheter och även företag. Vi har ett samhällsklimat som bygger på dialog och mellan arbetsgivare, fackföreningar och politiker, säger hon, men påpekar samtidigt att riskerna ökar även för nordiska bolag och att det krävs att investerare, konsumenter, medier och intresseorganisationer fortsätter att granska och ifrågasätta.

– Nordiska bolag utsätts för fler risker ju fler marknader de är verksamma på. Dessutom ser vi ökade regleringar inom miljöområdet och även en ökad medvetenhetsgrad bland kunder runt om i världen. Det gör att det blir än viktigare att ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor.

Nordea Nordenfond förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Nordic Ideas förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Läs fler artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons