Nordisk naturkärlek samlad

Naturens spegel på Nationalmuseum är en praktfull och omfattande utställning som med sin tematiska indelning och sitt långa tidsperspektiv ger nya inblickar i det nordiska landskapsmåleriets skiftande karaktär.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det nordiska landskapsmåleriets speciella charm blev första gången internationellt uppmärksammat genom utställningen ”Nordiskt ljus. Realism och symbolism i skandinaviskt måleri 1880-1910” som visades i Washington, New York och Minneapolis 1982-83. Den gången var det stämningsmåleriet som stod i centrum - skymningsmotiv, stuginteriörer i eldstadens sken och den nordiska sommarnatten.

I denna utställning som är en samproduktion mellan de fyra nordiska nationalgallerierna och Minneapolis Institute of Arts i USA tas ett större grepp om perioden. Det är framför allt landskapsmåleriets skiftande karaktär som lyfts fram genom en tematisk indelning efter typ av motiv. Tematiseringen ger även utrymme för inblickar i samtida tendenser och idéströmningar som landskapsmåleriet speglar. Landskapets betydelse som kulturellt uttrycksmedel ökade under 1800-talet och blev bärare av ett symbolinnehåll som inte sällan hade politiska, nationalistiska förtecken. Särskilt Finland med sin självständighetshistoria ger uttryck för detta i måleriet.

Annons
Annons
Annons