X
Annons
X

Nordirland tar nytt fredssteg

Nordirland tar på måndag ytterligare ett stort kliv mot varaktig fred. Då överförs slutligen makten över rättsväsendet till den lokala regeringen. Men vägen dit har varit krokig.

På måndag återförs makten över polis och rättsväsende från London till Nordirland. Därmed passerar den plågade regionen ännu en viktig milstolpe. Fram till Långfredagsavtalet 1998 dödades drygt 3600 personer i stridigheter och terrorattentat mellan irländska nationalister och Londontrogna unionister. Sedan dess har parterna långsamt men säkert lagt grunden för ett gemensamt självstyre.

När Nordirlands parlament skapades strax före millennieskiftet skedde det på villkor att inflytandet delades mellan båda sidor. För tre år sedan skapades en lokalregeringen där försteministerposten gick till den hårdföre Ian Paisley, pastor och grundare av unionistiska DUP. Han flankerades å sin sida av den forne ärkefienden och IRA-ledaren Martin Mc Guinness, ledare för republikanska Sinn Féin.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X