Annons
X
Annons
X

Nordic capital biter tillbaka mot Skatteverket

I dag kom ett tungt besked för Nordic capital: 16 personer i riskkapitalbolaget upptaxeras med drygt en miljard kronor - och enligt Skatteverket kan ytterligare beslut komma inom kort. Kristoffer Melinder, en av de upptaxerade, är skarpt kritisk till beslutet.

– Jag är besviken på agerandet. En beskattning på 89 procent skulle få förödande konsekvenser för den här branschen.

Under flera år har Skatteverket utrett hur en mängd riskkapitalister i Sverige ska beskattas. SvD Näringsliv har tidigare berättat om hur några av branschens mest namnkunniga män, Björn Savén och Harald Mix, har upptaxerats med över en miljard kronor.

Den här gången har Skatteverket beslutat att upptaxera 16 delägare i bolaget Nordic Capital med 1 020 miljoner kronor, enligt Di.se. Enligt myndighetens bedömning ska de tillsammans betala 412 miljoner kronor extra i skatt.

Kristoffer Melinder är en av de riskkapitalister som upptaxerats. Han är skarpt kritisk till Skatteverkets beslut.

Annons
X

– I december 2010 fattade man beslut i exakt samma fråga gällande om arbetsgivarbolaget skulle betala arbetsgivaravgifter eller inte. Då var beslutet det motsatta. Det här beslutet gäller lönedelen i samma fråga och det är anmärkningsvärt att man då kan komma med annan bedömning. För två år sedan hade man en skattenämnd som bidrog med objektivitet i den här typen av frågor. De finns inte längre, säger han och slår fast att Skatteverket är ensamma om sin bedömning:

– En enig skatteexpertis i landet tycker att de har fel.

Kristoffer Melinder är även kritisk till att Skatteverket agerar mot vad han anser är ”lagstiftarens uppfattning”.

– Vad Skatteverket ska göra är att uttolka gällande rätt. Finansdepartementet har i det lagförslag som presenterades i våras uttalat sig om vad gällande rätt är, ändå fattar de ett beslut i strid med den tolkningen. Det här är ett stort inslag av subjektivitet. Det är lagstiftaren som ska stifta lagar i det här landet, inte Skatteverket, säger han upprört.

Kristoffer Melinder och hans kollegor gör sig nu redo att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

– Det är den gång som den här typen av ärenden får ha. Vi är övertygade om att vi har rätt i det här och då väljer vi att driva frågan.

Under våren presenterade finansminister Anders Borg (M) ett förslag på beskattning av riskkapitalister som i korthet gick ut på att delägarna i bolagen skulle beskatta de fem första intjänade miljonerna som inkomst av tjänst, och därefter som inkomst av kapital med drygt 30 procents skatt. Förslaget kallades för ”en gräddfil för riskkapitalisterna” och överöstes med kritik av både näringslivet och den politiska oppositionen. Till slut hamnade förslaget i ”frysboxen” på Anders Borgs egen begäran.

Kristoffer Melinder tror inte på den typen av lösningar. Han anser att de regler som har tillämpats de senaste 20 åren ska vara gällande.

– Vi anser att det ska finnas en lagstiftning för alla som har en typ av vinstdelning. Och det är väldigt tydligt vad som gäller, det är inkomst av kapital och det ska gälla alla, oavsett vilken typ av aktör man är.

I en intervju med SvD Näringsliv sade Harald Mix nyligen att regeringen måste komma fram till ett nytt förslag inom två år – annars riskerar branschen lämna landet.

Melinder håller med om att otydligheten är ”förödande för branschen”. Han ser dock ingen anledning att lämna landet i nuläget.

– Just nu är jag besviken på agerandet. Men jag är övertygad om att vi kommer vinna det här så jag har inte funderat i de banorna än, säger han.

Fortfarande har bolagets grundare Robert Andreen inte fått något besked om upptaxering. Det kan dock komma att förändras, enligt Göran Haglund, skatterevisor på Skatteverket.

– Det kommer sannolikt beslut för ytterligare tre individer inom kort, säger han till di.se.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X