”Norden behövs som en given röst i G20”

Norden bör gemensamt söka inflytande i G20-gruppen. Våra länder har gemensamma intressen av att fler länder anammar ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv. Det skriver fackliga representanter från fem nordiska länder när G20-gruppens arbetsmarknadsministrar möts i Peking 11-13 juli – utan nordisk närvaro.

Under strecket
Publicerad

Under helgen har handelsministrar från G20 samlats i Shanghai, och på måndagen kommer arbetsmarknadsministrar att samlas i Peking. Kina är värdnation för G20 under året. I G20 ingår 19 av världens största ekonomier samt representation för EU.

Foto: Chinatopix via AP
Annons

I finanskrisens kölvatten har det blivit svårare att fatta viktiga beslut i FN-systemet, Världshandelsorganisationen och andra internationella institutioner. Konsekvensen av detta är att informella sammankomster mellan G20-länderna fått en allt större betydelse och att viktiga beslut i praktiken redan är antagna innan de formellt har att fattas i de internationella organen. De länder som inte är med i G20 får därmed nöja sig med en åskådarplats och mister viktigt inflytande. Det gäller även de nordiska länderna, som var för sig inte kvalificerar sig till en plats i G20.

Den dagordning som G20 arbetar med har också breddats, från frågor av strikt finansiell karaktär till exempelvis subventioner på fossila bränslen och ­sysselsättning. Just sysselsättningsfrågorna är föremål för diskussion när G20-gruppens arbetsmarknadsministrar möts i Peking denna vecka (11-13 juli), dock utan nordisk närvaro.

Annons
Annons
Annons