X
Annons
X

”Nordeas flytt kan lägga grund för sundare marknad”

Premium

Det är uppenbart att det råder för lite konkurrens på bankmarknaden. Nordeas flytt kan skapa nya möjligheter, men då måste politikerna våga stå emot påtryckningar från de etablerade bankerna, skriver docent Anders Ögren.

När röken börjar lägga sig efter Nordealedningens huvudlösa uttalande om att man aldrig fått någon hjälp av skattebetalarna kan det vara värt att fundera över vad denna flytt kan innebära i ett större perspektiv. Att ett företag flyttar som, enligt TT, har en balansomslutning som är tusen miljarder större än hela Sveriges BNP är givetvis anmärkningsvärt. Företrädare för andra storbanker, oppositionspolitiker och journalister gick raskt ut och varnade för att Nordeas flytt signalerade att Sverige började bygga upp ett osunt företagsklimat. Och med regeringens planer på extra skatter och högre så kallade resolutionsavgifter än övriga EU är det svårt att bortse från en sådan analys.

Men det finns också en annan sida av det hela, och det är frågan om svenska storbankers politiska inflytande. Ett inflytande som gäller allt från att motsätta sig regleringar genom att hota med flytt till att vara i högsta grad delaktiga i utformningen av sina egna regelverk. Vad man ska komma ihåg när det gäller ekonomiska regelverk är att de etablerade agenterna (bankerna i detta fall) inte är intresserad av konkurrens. Helt enkelt därför att öppen konkurrens kommer att pressa deras vinster då fler banker kan komma in och konkurrera med bättre eller billigare tjänster. Förlorare blir de etablerade bankernas aktieägare och ledning – som får svårare att prestera bra resultat – och vinnare blir de som vill in på marknaden som utländska banker och mindre nyetablerade banker, och inte minst konsumenterna. 

Till vänster, Björn Wahlroos, styrelseordförande för Nordea som nu flyttar till Finland. Ansvariga politiker som finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund uppmanas att erkänna nyttan av nyetableringar och öppen konkurrens.

Foto: Adam Wrafter Bild 1 av 3
Bild 2 av 3

Anders Ögren

Foto: Privat Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X