”Nordeas flytt kan lägga grund för sundare marknad”

Det är uppenbart att det råder för lite konkurrens på bankmarknaden. Nordeas flytt kan skapa nya möjligheter, men då måste politikerna våga stå emot påtryckningar från de etablerade bankerna, skriver docent Anders Ögren.

Under strecket
Publicerad
Till vänster, Björn Wahlroos, styrelseordförande för Nordea som nu flyttar till Finland. Ansvariga politiker som finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund uppmanas att erkänna nyttan av nyetableringar och öppen konkurrens.

Till vänster, Björn Wahlroos, styrelseordförande för Nordea som nu flyttar till Finland. Ansvariga politiker som finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund uppmanas att erkänna nyttan av nyetableringar och öppen konkurrens.

Foto: Adam Wrafter
Anders Ögren

Anders Ögren

Foto: Privat
Annons

När röken börjar lägga sig efter Nordealedningens huvudlösa uttalande om att man aldrig fått någon hjälp av skattebetalarna kan det vara värt att fundera över vad denna flytt kan innebära i ett större perspektiv. Att ett företag flyttar som, enligt TT, har en balansomslutning som är tusen miljarder större än hela Sveriges BNP är givetvis anmärkningsvärt. Företrädare för andra storbanker, oppositionspolitiker och journalister gick raskt ut och varnade för att Nordeas flytt signalerade att Sverige började bygga upp ett osunt företagsklimat. Och med regeringens planer på extra skatter och högre så kallade resolutionsavgifter än övriga EU är det svårt att bortse från en sådan analys.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons