Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Thomas Gür: Nonsens om nybyggarlandet

Det integrationspolitiska förnyelseprogram som Centerpartiets styrelse har lagt fram till partistämman innehåller många bra förslag. Här betonas vikten av självförsörjning, flexiblare arbetsmarknad och öppnare arbetskraftsinvandring. Centern vill profilera sig som partiet för ”nybyggarlandet” Sverige. Ändå måste man resa varningsflagg för halvbakade resonemang, glädjekalkyler och överdrifter.

Tydligast framkommer detta i följande: ”Hade vi haft den migrationspolitik som Kanada har hade vår population idag kunnat uppgå till hela cirka 40 miljoner.”

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Efter vad jag kunnat utröna bygger detta nonsenspåstående på en jämförande extrapolering av Kanadas befolkningstillväxt sedan 1870. Då hade Kanada en befolkning på 3,6 miljoner och Sverige 4,1 miljoner. Idag uppgår Kanadas befolkning till 34 miljoner.

  Annons
  X

  Vad som därmed sägs är att ifall Sverige under 140 år hade haft en invandring och nativitet som Kanadas, hade Sveriges befolkning varit fyra gånger större än idag. Det handlar sålunda inte om ”den migrationspolitik som Kanada har”. Det vore lika (ir)relevant att hävda att om Sverige hade expanderat sitt territorium, så att det varit 25 gånger större än idag, hade Sverige varit större än Kanada med sina tio miljoner kvadratkilometer i landyta.

  På turkiska finns ett talesätt, som i sin mer rumsrena form lyder: ”Hade min faster haft mustasch, hade hon varit min farbror.” Sådana tankeexperiment platsar mest vid ett groggbord, inte i ett partiprogram.

  Anmärkningsvärt är också att Centern hävdar att ökad invandring skulle leda till ”mer gynnsam åldersammansättning” och krävas för ”välfärdens finansiering”. Demografiska studier sedan 1970-talet har gång efter annan påvisat att ifall vi ska få effekter av det slaget, krävs en betydligt högre årlig invandring än vad vi hittills har haft. (Se till exempel Jan Ekberg i
  Ekonomisk Debatt 5/1977 och 4/2004). Det skulle i så fall handla om 150000 till 200000 individer per år, och att Sveriges befolkning fram till 2050 växer till 16 miljoner. 2010 var nettoinvandringen 50000 personer. Dessutom skulle vi behöva ett gästarbetarsystem som begränsade invandringen till personer i yngre förvärvsarbetande ålder.

  Om 50000 arbetslösa invandrare fick jobb, skulle det förstärka den offentliga sektorns finanser med cirka en procent av BNP. Ifall samma effekt ska uppnås med nyinvandring, skulle antalet invandrare behöva uppgå till 500000 personer.

  Centerns programskrivare tycks ha missat att även invandrare blir äldre och bidraget till föryngringen därmed inte är så stort. Och effekten av ökad sysselsättning bland dem som redan befinner sig i landet blir mycket större för folkhushållet och statsfinanserna, eftersom de personerna tar offentliga resurser i anspråk oavsett om de arbetar eller ej.

  De förunderliga skrivningarna från Centerpartiets styrelse visar att det inte räcker med att vilja väl. Man måste också ha på fötterna. De visar att överdrifter och märkliga sifferövningar inte bara förekommer i den invandringskritiska falangen i svensk politik.

  Thomas Gür är fri skribent och egenföretagare.
  thomasgur@hotmail.com

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X