Annons

Maria Ludvigsson:Nollränta är regeringens soundtrack

Under strecket
Publicerad

**Gårdagens aviserade nollränta **är en del i helheten som utgör inspirationsmusik för privatekonomiska och företagsstrategiska beslut. Det var att vänta. Stefan Ingves och direktionen agerar utifrån prognoser om sysselsättning och hushållens ekonomiska utrymme, och det är inte svårt att läsa in de budgetpolitiska beskeden i beslutet.

Räntan kan beskrivas som priset på kapital. Priset avgör utrymmet för investeringar och konsumtion, och sätts ytterst av riksdag och regering genom politiska reformer. Riksbanken kan försöka agera regulator, men inte ens nollräntebeskedet kan ”fixa” Sveriges ekonomi. Riksdag och regering är ändå de främst ansvariga för att orkestrera melodin. Men från den nyligen installerade svaga minoritetsregeringen hörs inget välljud. I stället för att stärka Sverige med reformer som leder till fler och växande företag som får fler i arbete, har regeringen lagt en budget som uttryckligen förväntas dämpa BNP och sysselsättningen.

Annons
Annons
Annons