Annons

”Nöjda kunder” kan öka sjukskrivningar

Trots att sjukskrivniningarna stadigt ökar, så minskar risken för personer att nekas eller bli av med sjukpenningen. Nu undersöker Försäkringskassan om den egna satsningen på nöjda kunder påverkar utvecklingen, skriver DN.

Under strecket
Publicerad

De senaste åren syns en tydlig trend. Risken för att en person ska nekas sjukpenning eller får en tillfällig sjukpenning stoppad har minskat. Även de som får nej på förtidspensionen minskar. De som får avslag hos Försäkringskassan kan dessutom begära omprövning – och under årets första åtta månader har andelen ärenden som ändrats vid omprövning ökat, jämfört med tidigare år, enligt statistik från Försäkringskassan.

Sjukskrivningarna kostar samhället enorma summor, och beräknas landa på 30 miljarder kronor om fem år, vilket är nästan sex miljarder mer än i år. Förutom psykisk ohälsa och höga krav i arbetslivet kan ökningen bero på Försäkringskassan som myndighet – fokus ligger på att kundens möte med Försäkringskassan ska upplevas som positivt. Nu utreder myndigheten utvecklingen.

Annons
Annons
Annons