”Nog nu – landsbygden får inte dräneras mer”

Det kokar på allt fler ställen runt om i Sverige. Under årtionden har klyftorna mellan städerna och de glest befolkade delarna av landet ökat och är nu helt ohållbara, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad
Vattenkraft, gruv- och skogsnäring. Endast en bråkdel av de vinster och skatter som landsbygdens näringar genererar stannar i de regioner där verksamheten finns. Samtidigt är statliga verksamheter knappt närvarande i stora delar av landet, skriver debattörerna.

Vattenkraft, gruv- och skogsnäring. Endast en bråkdel av de vinster och skatter som landsbygdens näringar genererar stannar i de regioner där verksamheten finns. Samtidigt är statliga verksamheter knappt närvarande i stora delar av landet, skriver debattörerna.

Foto: TT, SvD
Annons

I 75 år har det pågått. Tidningsledare, insändare, riksdagsmotioner, intresseorganisationer som Hela Sverige skall leva, Sveriges vattenkraftskommuners och regioners förening, Norrlandsförbundet samt olika Facebookuppror har fortlöpande ställt krav på att Sveriges landsbygder, i rimligare omfattning, skall få ta del av vinster och skatter som våra naturresurser och företag genererar. Varje gång har våra politiker i regering och riksdag snällt lyssnat till kraven, men lika många gånger har kraven tillbakavisats. Under hela efterkrigstiden har den starka urbaniseringen dränerat våra bygder, inte bara på tillgångar. Vi har också åderlåtits på människor i stor omfattning. Konsekvenserna av den förda centraliseringspolitiken har skapat orättvisor genom sämre underlag för affärer, skolor, vägar, kommunikationer och olika servicefunktioner. Allt som bidrar till ett gott liv. Nu ser vi också följderna i storstäderna av den förda politiken.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons