Nödvändigt att rotera revisorer

Revisorernas oberoende ifrågasätts nu oftare av placerare. Långvariga affärsförhållanden underbygger denna misstro. Därför bör rotation införas i börsnoterade bolag, lämpligen efter fem år. Det skriver Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker.

Under strecket
Publicerad
Annons

När HQ-bank tvingas i likvidation på grund av oredovisade optionsförluster är det inte konstigt om revisorerna hamnar i blickpunkten. Svenska Dagbladets granskning av börsrevisorerna har därför varit naturlig, men också uppseendeväckande. När de bäst betalda revisorerna lyfter en årsinkomst tio–femton gånger över exempelvis cheferna för Finansinspektionen och Riksskatteverket, är det naturligt om placerarna frågar sig om revisorerna verkligen är oberoende från företagen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons