Annons

Nödvändigt att rotera revisorer

Revisorernas oberoende ifrågasätts nu oftare av placerare. Långvariga affärsförhållanden underbygger denna misstro. Därför bör rotation införas i börsnoterade bolag, lämpligen efter fem år. Det skriver Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker.

Under strecket
Publicerad

När HQ-bank tvingas i likvidation på grund av oredovisade optionsförluster är det inte konstigt om revisorerna hamnar i blickpunkten. Svenska Dagbladets granskning av börsrevisorerna har därför varit naturlig, men också uppseendeväckande. När de bäst betalda revisorerna lyfter en årsinkomst tio–femton gånger över exempelvis cheferna för Finansinspektionen och Riksskatteverket, är det naturligt om placerarna frågar sig om revisorerna verkligen är oberoende från företagen.

Kollapsen i HQ-bank är en väckarklocka. Bristen på information kring de växande optionsproblemen, visar att varken bolagets styrelse eller revisorer hade ambitionen att få fram en fullständig bild. Katalogföretaget Eniro är ett annat exempel. Sex månader efter bokslutet 2009 skrev bolagets nytillträdde vd ner värden hänförliga till företagsförvärv, så kallad goodwill, på hela 4,3 miljarder kronor. Det egna kapitalet reducerades till nära noll och kreditgivarna tvingade samtidigt fram en nyemission. Nästan hela Eniros börsvärde raderades ut i denna process.

Annons
Annons
Annons