Nobelstiftelsen räds risk för granskning

Alfred Nobels testamente är tydligt. Att priset inte längre delas ut enligt hans kriterier är uppenbart. Ett motstånd måste mobiliseras, och alla tänkbara insatser för att rädda fredspriset måste sättas in, skriver fredsaktivisten Tomas Magnusson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kritiken mot fredspriset till EU var massiv. Nu har den lett till att Nobelstiftelsen i Stockholm försöker få sin stiftelse undantagen från all myndighetskontroll. Så gör den institution som är medveten om att man faktiskt inte ger fredspriset till det nedrustningsarbete som Alfred Nobel avsåg, och därför riskerar att myndigheterna – enligt nu gällande regler – ingriper och stoppar prisutbetalningar.

Det formella skeendet är att Nobelstiftelsen i Stockholm lämnat en begäran till Kammarkollegiet om undantag från stiftelselagen. Länsstyrelsen i Stockholm tillbakavisar förslaget, och ett antal privatpersoner och organisationer har uppmärksammat fallet, men i övrigt råder en tystnad som bara ligger i Nobelstiftelsens intresse.

Annons
Annons
Annons