Annons
X
Annons
X

Nobelcentret anklagas för manipulerade bilder

En illusorisk bild av verkligheten där små förändringar av perspektiven gör stor skillnad för synintrycket. Erfarne arkitekten Lennart Klaesson liknar granskningsunderlaget för det planerade Nobelcentret med det som ifrågasattes inför Slussenbeslutet.

– Det är oseriöst, som reklam. Politikerna vill inte vara kritiska, och bländas av bilderna, säger Lennart Klaesson.

Nobelcentret på Blasieholmen sedd från Hovslagargatan.

Nobelcentret på Blasieholmen sedd från Hovslagargatan. Foto: David Chipperfield Architects

Torsdag den 10 mars beslutar Stockholms Stads exploateringsnämnd om stadens kostnader för att genomföra Nobelhuset på Blasieholmen. Den 15 mars följer stadsbyggnadsnämnden upp genom att fatta beslut om godkännande av detaljplanen.

Nästa steg är att detaljplanen tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige, preliminärt under andra kvartalet 2016. Det omstridda bygget på Blasieholmen har stor politisk majoritet eftersom S, M, och C bestämt sig att rösta för.

Bygget ska huvudsakligen finansieras (1,2 miljarder kronor) av donationer. Den svenska staten har ställt sig bakom projektet och utlovat driftsstöd från och med centrets öppnande. Till detta kommer ett förväntat driftsstöd från Stockholms stad till museiverksamheten.

Annons
X

Tullhuset, som nu finns på tomten, ska rivas liksom intilliggande varumagasin. Stadsmuseet har bedömt att Tullhuset, som är från 1876, har ”ett högt kulturhistoriskt värde”.

Det har gått två år sedan en enig tävlingsjury utsåg David Chipperfields och Christoph Felgers mässingsbyggnad till vinnare i arkitekttävlingen om byggnaden som officiellt kallas Nobel Center.

Men bakom den skinande fasaden höjs många kritiska röster. Björn Tarras-Wahlberg, tidigare ordförande i Skattebetalarnas förening, leder motståndet i nätverket Rädda Blasieholmen. Han uppger för SvD att på det första samrådet (för att skapa förankring hos berörda parter av framtida projekt och fånga upp information man eventuellt har missat) avstyrkte 640 av 727 personer nybygget. Även en klar majoritet av remissinstanser ska ha varit negativa.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Har man inte en kritisk blick är det inte lätt att se vad som manipulerats.

  Trots det utbredda motståndet ska stadsbyggnadskontoret i sin rapport till stadsbyggnadsnämnden har skrivit att ”flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget till ett Nobel Center på Blasieholmen”.

  Erfarne arkitekten Lennart Klaesson, som företrädde Slussen Plan B-anhängarna, suckar:

  – Tyvärr har kommunerna gjort sig av med kompetens i form av en modellavdelning och fotografer för att själv ställa sig på gatan och sakligt kunna granska förslag. Det är en konsekvens av besparingar. Har man inte en kritisk blick är det inte lätt att se vad som manipulerats, säger han.

  Den högsta instansen, Mark- och miljööverdomstolen, skrev i sin dom över Nya Slussen att bilderna manipulerats. Men det hade ingen påverkan på den juridiska utgången.

  – Det blir bara en anmärkning i protokollet. I stället är man beroende av byggherrarnas illustrationer förtydligar Lennart Klaesson.

  Jag vet hur det går till. En datafil skickas iväg till Indien

  Han menar att det blivit ett vanligt fenomen:

  – Jag kan skratta åt vissa bilder. Man ska se det som reklam. Jag vet hur det går till. En datafil skickas iväg till Indien. Där jobbar specialister utan någon som helst lokalkännedom med att skapa bilder. Jag har lärt mig känna igen människorna de lägger in. Det kan vara en kille i solglasögon och några lekande barn. Ibland har de missat världsdel och gjort bort sig total, berättar Lennart Klaesson.

  Arkitekten gör jämförelsen med Slussenprojektet:

  – I det materialet fanns det solvinklar som aldrig kan uppstå. Jag var uppe klockan fyra på morgonen, det stämde ändå inte. Ljuset är alltid viktigt i en presentation. Politikerna vill inte vara kritiska och bländas av bilderna, säger Lennart Klaesson.

  Susanne Lindh, vd för Nobelhuset AB, håller inte med om kritiken mot illustrationerna av hur Nobelcentret kan komma att se ut.

  – Det är inte bilderna politikerna fattar beslut på utan de ska ses som ett komplement till det gedigna beslutsunderlaget, säger hon.

  Illustrationen från Hovslagargatan med stjärnklar himmel är tänkt att spegla hur bygget skulle kunna se ut vid Nobelprisceremonin.

  – Vi kan inte krypa på alla fyra och se så att månen ser ut att vara rätt. Det är en illustration, säger Susanne Lindh.

  Kristina Lutz (M) ledamot i statsbyggnadsnämnden säger till SvD att hon känner sig trygg med granskningsunderlaget:

  – Vi har tagit del av dragningar och underlag under en lång tid. Vi sitter inte där som experter, men vi blir experter. Jag har fått hundratals mejl med inskickade bilder av olika slag och påståenden. Bara Slussen kan mäta sig med engagemanget. Men jag känner mig trygg inför beslutet, säger Kristina Lutz.

  Annons

  Nobelcentret på Blasieholmen sedd från Hovslagargatan.

  Foto: David Chipperfield Architects Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X