Annons

Nietzsches sjukdomsdiagnoser små litterära mästerverk

Under strecket
Publicerad

Nietzsche stod som modell till den ”syfilitiske konstnären” Adrian Leverkühn i Thomas Manns ”Doktor Faustus”. Sjukdomens förlopp – intoxikation-inspiration-sjukdom-död – utgör både en perfekt dramaturgi i romanen och en trolig förklaring till Nietzsches ”galenskap”. Att diktarfilosofen lidit av just neurosyfilis har det länge rått konsensus om, men i en intressant artikel av specialistläkaren Joakim Färdow i Läkartidningen (nr 37) presenteras en rad utmanande teorier. Bland annat indikerar ett ”högersidigt retroorbitalt meningeom” att han istället led av hjärntumör, medan andra spekulerat i möjligheten att han drabbades av ”frontotemporal demens”, eller möjligen av den ovanliga kärlsjukdomen CADASIL.

Vilka latenta litterära mästerverk lurar inte bakom sådana semantiskt fantasieggande diagnoser!

Annons
Annons
Annons