X
Annons
X

Nico föddes med tvetydigt kön

BÅDE OCH | För att få ett personnummer måste du vara antingen man eller kvinna. Att vara mittemellan eller ingenting är inte möjligt i dagens samhälle. Ändå föds barn med tvetydigt kön. Nico, tre år, föddes med så kallad mosaikuppsättning av kromosomer.

Tvetydig könstillhörighet fascinerade människan redan under antiken. Myten om Hermafroditos, son till Hermes och Afrodite, är sprungen ur föreställningen om en fulländad gudom som står över könsskillnader. På bilden en romersk staty ”Satyr och Hermafrodite” på Alte museum i Berlin.
Tvetydig könstillhörighet fascinerade människan redan under antiken. Myten om Hermafroditos, son till Hermes och Afrodite, är sprungen ur föreställningen om en fulländad gudom som står över könsskillnader. På bilden en romersk staty ”Satyr och Hermafrodite” på Alte museum i Berlin.

Vitblommiga äppelträd, grönt gräs och klarblå himmel. En stenmur ringlar sig runt parken. Innanför den finns klätterställningar där lintottsungar är i full färd med akrobatiska övningar. Deras tjoande småländska tillsammans med äppelträdsidyllen för inte oväntat tankarna till Astrid Lindgrens sagovärld.

Tvetydig könstillhörighet fascinerade människan redan under antiken. Myten om Hermafroditos, son till Hermes och Afrodite, är sprungen ur föreställningen om en fulländad gudom som står över könsskillnader. På bilden en romersk staty ”Satyr och Hermafrodite” på Alte museum i Berlin.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X