Ni-tilltalet kanske en protest

Under strecket
Publicerad
Annons

Vi hade haft ett långt och livligt samtal och fått en god kontakt, den unge mannen och jag. Åldersskillnaden hade jag inte ägnat en tanke åt. Men när vi skildes sa han med förtjusande uppriktighet: ”Det var väldigt roligt att träffa dig och tala med en sådan…..” Här avbröt han sig, rodnade och såg hjälplöst på mig. ”Ja, säg det du” fortsatte jag och avslutade hans mening, ”…en sådan gammal person.” Att jag träffat rätt märktes. Hans ansiktsfärg blev än rödare. Så stammade han fram ”Ja, det var kul att höra om allt ni varit med om.”

Jag förvånades över skiftet i tilltalet. Det var cirka 40 år sedan de gamla ni- och titeltilltalen började försvinna. Du-reformen och den genomgripande språkförändring som ett byte av tilltalsord innebär gick med stor hastighet. En anledning till att den gick så snabbt var att den rådande tilltalssituationen var rätt omöjlig. Det äldre bruket med sina komplicerade regler för vilka som fick nias, hur titlar skulle användas och vilka som kunde tilltalas med han respektive hon var tungrott och oöverskådligt. Omskrivningar var otympliga. ”Glömdes möjligen ett paraply sist?”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons