Carl Rudbeck:New York gjorde Paris till en tristare stad

Manhattan, New York i fågelperspektiv.
Manhattan, New York i fågelperspektiv. Foto: SZ Photo/TT

Efter andra världskriget flyttade den kulturella och intellektuella makten från Europa till USA. I ”The free world” beskriver Louis Menand hur det gick till och tecknar på samma gång en storslagen och personlig exposé över en rik och svunnen epok i den amerikanska kulturhistorien.

Under strecket
Publicerad
Annons

Vid andra världskrigets slut 1945 stod det klart att Europa militärt och ekonomiskt hade hamnat på efterkälken. Visserligen pretenderade både Storbritannien och Frankrike (och Frankrike gör det absurt nog än i dag) på stormaktsstatus men USA hade blivit nummer ett. USA hade emellertid ännu inte blivit en kulturell och intellektuell stormakt. Också ledande nordamerikanska intellektuella såg med viss avund på det sönderbombade och ruinerade Europa som fortfarande hade rykte att vara en kulturell stormakt och ett konstnärligt centrum. Under de decennier som följde, alltså i stort sett en epok som kännetecknades av bland annat kalla kriget mellan öst och väst, skulle detta förändras. Till sin politiska och militära makt lade USA en ställning också som kulturell hegemoni. Världsanden hade tröttnat på Paris; snart visade det sig att den föredrog New York som hemvist. Amerikanska intellektuella började vid den här tiden inse att de inte behövde godkännas av en europeisk, vanligen fransk, intelligentsia.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons