Nerräkningen har börjat

Under strecket
Publicerad
Annons

Har ni också en känsla av att Kina håller på att ta över? Kanske är det på goda grunder. Leif Kristensen har varit på Asienresa och hittat smarta trafiksignaler i Mittens rike. Tiden tills det blir rött eller grönt visas digitalt uppe på stolpen, trafikanterna har alltså inte längre nån ursäkt om de inte kan stanna för rött - eller komma iväg på grönt.

Det sistnämnda är ju, som jag nämnt ett 314-tal gånger förut, en av många små förtretligheter i huvudstadstrafiken.
Bosse Rindar, gammal motorcyklist, drar upp en annan: det stadigt ökade bullret från hojåkarna. Nu hör man gubbar på 55-70 som kör omkring på glidare och för oljud långt över smärtgränsen, mejlar han:
Jag undrar om de värsta bullerknuttarna är lika tomma i huvudet som ljuddämparna. Vart tog polisens bullermätare vägen? Det börjar bli dags att damma av dem.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons