Nejsidan upprepar ohållbara teser

Under strecket
Publicerad
Annons

Vår artikel ”Euron lyfter Sverige” (SvD Brännpunkt den 14 maj) visade att en stor gemensam valuta ger positiva effekter på handel och kapitalmarknad. Birgitta Swedenborg m fl svarade den 3 juni genom att upprepa ett antal välkända nejteser. Upprepningen gör dem inte mera riktiga eller relevanta.

Den första tesen är att Calmforsutredningen inte påvisade några betydande effekter på handeln av inträdet i en valutaunion. Riktigt, men inte relevant. Calmforsutredningen stödde sig på att det inte fanns någon forskning där sådana effekter påvisades. Sedan utredningen publicerades 1996 har det kommit fram rader av vetenskapliga studier, som påvisat stora handelseffekter av inträdet i en valutaunion. Den andra tesen är att en när ett land har en flytande valuta så anpassar denna sig automatiskt till landets kostnadsläge. Redan genom att studera den senaste tidens valutautveckling så inser man att detta påstående är felaktigt. De stora rörelser som pundet eller kronan gjort under den senaste tiden svarar inte mot någon kostnadsförändring av motsvarande storleksordning. Risken att få en ur sysselsättnings- eller inflationssynpunkt fel prissatt valuta är minst lika stor utanför euron som innanför.

Annons
Annons
Annons